Sökning: "fracture mapping"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden fracture mapping.

 1. 1. Classification of Atypical Femur Fracture with Deep Neural Networks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Yupei Chen; [2019]
  Nyckelord :deep neural networks; classification; atypical femur fracture; class activation mapping;

  Sammanfattning : Atypical Femur Fracture(AFF) is a type of stress fracture that occurs in conjunction with prolonged bisphosphonate treatment. In practice, AFF is very rarely identified from Normal Femur Fracture(NFF) correctly on the first diagnostic X-ray examination. LÄS MER

 2. 2. Kan dagvatten förorena vattentäkten i Hurva?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Johan Andersson; [2019]
  Nyckelord :groundwater; storm water; till; groundwater modelling; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Groundwater is one of our most important natural resources. Therefore, it is important to monitor the groundwater and to protect it from pollution. At Hurva, southern Sweden, the local drinking water is produced by groundwater extraction. LÄS MER

 3. 3. Groundwater flow paths in fractured crystalline bedrock : Electromagnetic VLF measurements and modelling of a groundwater basin in Svanberga, Sweden

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Rasmus Thunell; [2018]
  Nyckelord :Groundwater; modelling; geophysics; comsol; VLF;

  Sammanfattning : Sweden is a country with a relatively high number of private wells, where about 1.2 million inhabitants in permanent housing and an equal amount in summer housing relies on private wells as their drinking water supply. At the same time the market for drinking water treatment products is unregulated regarding quality and requirements are needed. LÄS MER

 4. 4. The development of scanning X-ray diffraction phase mapping techniques using automated Rietveld refinements.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fasta tillståndets fysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Johannes Brask; [2018]
  Nyckelord :Retained austenite X-ray diffraction XRD Scanning X-ray diffraction SXRD; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : A methodology for determining inhomogeneities in microstructural features has been established using scanning X-ray diffraction (SXRD) and automated Rietveld refinements. The method has proven successful for spatially resolved quantitative phase analysis or "phase mapping" of retained austenite on a variety of martensitic steel samples, including carbon case-hardened steel bars and quenching and partitioning (Q&P) steel sheets. LÄS MER

 5. 5. En ansats mot förenklad sprickkartering av borrkärna

  Master-uppsats, KTH/Jord- och bergmekanik

  Författare :Viktoria Clarin; [2018]
  Nyckelord :Drill core mapping; fracture mapping; the observational method; remote logging; hydrogeology; discontinuities; Kärnkartering; sprickkartering; aktiv design; fjärrkartering; hydrogeologi; diskontinuiteter;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en ansats mot en förenklad metod för sprickkartering i borrkärna och utvärderar huruvida en förenklad metod är tillämpbar vid projekt som anläggs under aktiv design och tid är en kritisk faktor. Det föreliggande arbetet är en studie baserad på data från Boliden Mineral AB, från undersökningar utförda i syfte att lokalisera en lämplig, lågpermeabel bergvolym för anläggandet av ett slutförvar för miljöfarligt avfall. LÄS MER