Sökning: "fragile elderly"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden fragile elderly.

 1. 1. Samverkan för trygg hemgång : Ett förbättringsarbete om övergången mellan geriatrik, ASIH och primärvård för den multisjuka patienten

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

  Författare :Anna Ström; [2018]
  Nyckelord :Fragile elderly; Advanced Home Care; security; continuity; improvement work; Sköra äldre; Avancerad sjukvård i hemmet; trygghet; kontinuitet; förbättringsarbete;

  Sammanfattning : Introduktion: Multisjuka patienter är individer med många sjukdomar och komplexa vårdbehov. För denna grupp är vikten av kontinuitet för att öka känsla­n av trygghet stor. LÄS MER

 2. 2. Tidens tand : Äldre individers upplevelse kring användandet av ett tekniskt hjälpmedel som påminnelse för tandborstning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa

  Författare :Caroline Falkenström; [2018]
  Nyckelord :fragile elderly; independent elderly; oral health; oral hygiene; trigger; munhygien; oberoende äldre; oral hälsa; sköra äldre; trigger;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förmågan att utföra oral egenvård kan påverkas av skörhet hos äldre, därmed krävs fler för gruppen anpassade hjälpmedel. Syfte: Att hos sköra äldre i ordinärt boende analysera upplevelsen av att använda ett tekniskt munhälsohjälpmedel, en så kallad trigger, för påminnelse av tandborstning. LÄS MER

 3. 3. Hip impact of the FE-model THUMS : Model adaptation and validation followed by an evaluation of the KTH developed shock absorbing floor system

  Master-uppsats, KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH)

  Författare :Tua Beskow; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Fall accidents leads to an average of three deaths a day in Sweden. The high mortality and morbidity associated with falls among elderly is due to a high risk of falling caused by impaired mobility, sight and balance in combination with increased vulnerability as a result of fragile bones as well as comorbid conditions. LÄS MER

 4. 4. Ageing, health inequalities and welfare state regimes – a multilevel analysis

  Master-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Björn Högberg; [2014]
  Nyckelord :health inequalities; social gradient in health; ageing; active ageing; welfare state; welfare state regimes;

  Sammanfattning : The paper studies class inequalities in health over the ageing process in a comparative perspective. It investigates if health inequalities among the elderly vary between European welfare state regimes, and if this variation is age-dependent. LÄS MER

 5. 5. Gamla nyheter : en studie av hur pensionärer ramas in och representeras i svensk press

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Sofia Stenström; [2008]
  Nyckelord :elderly; pensioner; ageism; news; framing; representation; stereotypes;

  Sammanfattning : Purpose/Aim: This essay explores the framing and representation of pensioners in Swedish press during the period of 2002-2008. The aim was to investigate what meaning news give elderly people on the manifest level, and also what meaning the media texts construct on the latent level. LÄS MER