Sökning: "fragile elderly"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden fragile elderly.

 1. 1. CONSTANTLY NEW CHALLENGES FOR NURSES

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Anna-Karin Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :outlier; registered nurse; experience; qualitative study; conventional content analysis; care undone; patient safety.;

  Sammanfattning : ABSTRACT Introduction: The number of patients treated in inadequate hospital wards is increasing. Elderly and fragile patients with medical conditions are particularly vulnerable for being placed in inadequate hospital wards. They also run a twice as high risk of health-related complications and increased mortality. LÄS MER

 2. 2. Samverkan för trygg hemgång : Ett förbättringsarbete om övergången mellan geriatrik, ASIH och primärvård för den multisjuka patienten

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

  Författare :Anna Ström; [2018]
  Nyckelord :Fragile elderly; Advanced Home Care; security; continuity; improvement work; Sköra äldre; Avancerad sjukvård i hemmet; trygghet; kontinuitet; förbättringsarbete;

  Sammanfattning : Introduktion: Multisjuka patienter är individer med många sjukdomar och komplexa vårdbehov. För denna grupp är vikten av kontinuitet för att öka känsla­n av trygghet stor. LÄS MER

 3. 3. Tidens tand : Äldre individers upplevelse kring användandet av ett tekniskt hjälpmedel som påminnelse för tandborstning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa

  Författare :Caroline Falkenström; [2018]
  Nyckelord :fragile elderly; independent elderly; oral health; oral hygiene; trigger; munhygien; oberoende äldre; oral hälsa; sköra äldre; trigger;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förmågan att utföra oral egenvård kan påverkas av skörhet hos äldre, därmed krävs fler för gruppen anpassade hjälpmedel. Syfte: Att hos sköra äldre i ordinärt boende analysera upplevelsen av att använda ett tekniskt munhälsohjälpmedel, en så kallad trigger, för påminnelse av tandborstning. LÄS MER

 4. 4. Hip impact of the FE-model THUMS : Model adaptation and validation followed by an evaluation of the KTH developed shock absorbing floor system

  Master-uppsats, KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH)

  Författare :Tua Beskow; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Fall accidents leads to an average of three deaths a day in Sweden. The high mortality and morbidity associated with falls among elderly is due to a high risk of falling caused by impaired mobility, sight and balance in combination with increased vulnerability as a result of fragile bones as well as comorbid conditions. LÄS MER

 5. 5. Ageing, health inequalities and welfare state regimes – a multilevel analysis

  Master-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Björn Högberg; [2014]
  Nyckelord :health inequalities; social gradient in health; ageing; active ageing; welfare state; welfare state regimes;

  Sammanfattning : The paper studies class inequalities in health over the ageing process in a comparative perspective. It investigates if health inequalities among the elderly vary between European welfare state regimes, and if this variation is age-dependent. LÄS MER