Sökning: "fragmentation"

Visar resultat 1 - 5 av 437 uppsatser innehållade ordet fragmentation.

 1. 1. Demokratisering i Mongoliet : En teorikonsumerande fallstudie, demokratisering genom de nationella förklaringsfaktorerna

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :John Truong; [2020]
  Nyckelord :Democratization; Democracy; Transition; Civil society; Authoritarian fragmentation; Mongolia; Demokratisering; Demokrati; transition; Civilsamhället; auktoritär förändring; Mongoliet;

  Sammanfattning : In a world where authoritarian states are taking a bigger place in the global arena, it’s important to learn from democracies and how a strong democracy can be upheld. The objective of this essay is to explain how Mongolia, a country with two giant authoritarian geographical neighbors in China and Russia still upholds a strong consolidated democracy. LÄS MER

 2. 2. Laddbarhet och borrhålsstabilitet i produktionsborrhål - Kiirunavaara gruva

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Marcus Lundin; [2020]
  Nyckelord :LKAB; Borrhålsstabilitet; Borrhålsfilmning; Laddbarhet; Skjuvning; Skivrasbrytning;

  Sammanfattning : Vid laddning av produktionsborrhål i Kiirunavaara gruva (KUJ) uppstår ofta problem med att nå botten av borrhålen, vilket medför att laddbarheten minskar. En låg laddbarhet i produktionsborrhålen leder till en försämrad fragmentering, lossbrytning av malmen och störningar i det efterföljande gravitations- och produktionsflödet. LÄS MER

 3. 3. Utredning av material- och informationsflödet i ett köks försörjningskedja : - En kvalitativ studie vid NCC

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Gustav Vestberg; [2020]
  Nyckelord :Supply chain management; construction supply chain management; Informationsflöde; materialflöde; flödeseffektivitet; försörjningskedjan; bygglogistik;

  Sammanfattning : Byggbranschen karakteriseras av projektbaserade organisationer och temporära försörjningskedjor. Branschen är spridd på många aktörer och det ställer höga krav på kommunikationen mellan dem. LÄS MER

 4. 4. Det nya P3 : En kvalitativ intervjustudie om Sveriges radio P3's omstrukturering och deras syn på publiken

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Medier, ljudteknik och teater; Luleå tekniska universitet/Medier, ljudteknik och teater

  Författare :Carolina Bengtsson; Matilda Paby; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Public service har en uppgift gentemot medborgarna att folkbilda och finnas tillgängliga för alla. Sveriges radio P3 har tidigare klassats som den ”unga kanalen” och har haft en tablå med olika programtitlar utspridda över dagen. LÄS MER

 5. 5. Cross-border Unity or Fragmentation of the Kurds - A Qualitative Content Analysis on the KRG’s and the PYD’s Views on National Identity and Statehood

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Maral Afsharian; [2020]
  Nyckelord :Kurds; KRG; PYD; Statehood; Independence; National Identity; Kurdistan. Kurder; statsskap; självständighet; nationell identitet; Kurdistan.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Med en befolkning på cirka 30 miljoner människor är kurderna den fjärde största etniska gruppen i Mellanöstern. Trots detta har kurderna inte sin egen självständiga stat vilket gör dem till en minoritetsgrupp i Turkiet, Irak, Iran och Syrien. LÄS MER