Sökning: "fragmented identity"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden fragmented identity.

 1. 1. Det är inte bara tanken som räknas

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Lundin; Fanny Fredin; Martina Hellberg; [2019]
  Nyckelord :Diskurs; Mångfald; Hållbarhet; Isomorfism; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Det är inte bara tanken som räknas Seminariedatum: 2019-01-17 Kurs: FEKH49, Examensarbete i organisation på kandidatnivå, 15 HP Författare: Fanny Fredin, Martina Hellberg, Malin Lundin Handledare: Stefan Sveningsson Nyckelord: Diskurs, Mångfald, Hållbarhet, Isomorfism Syfte: Syftet med vår studie är att öka förståelse för hur en organisation uppfattar, kommunicerar och påstår sig arbeta med två diskurser; Mångfald och Hållbarhet. Vidare undersökes även om detta stämmer överens med chefers uppfattning av diskurserna och vad de anser sker i praktiken. LÄS MER

 2. 2. We are here, but are we queer? : A bricolage of the experiences of LGBTQ refugees in Linköping, Sweden

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Tema Genus

  Författare :Sacha Bogaers; [2018]
  Nyckelord :Queer asylum; LGBTQ migrants; LGBTQ asylum seekers and refugees; queer migration; collage; bricolage; intersectionality; identity;

  Sammanfattning : In recent years, the field of queer asylum studies has slowly been expanding in different contexts across the world, with numerous methodologies and various topics of focus. In Sweden, the academic work in this area has mainly focused on legal perspectives. LÄS MER

 3. 3. Du er her ikke : Projektrapport

  Master-uppsats, Konstfack/Grafisk design & illustration

  Författare :Mette Jensen Bystrup; [2018]
  Nyckelord :identity; twins; loneliness; duality; graphic novel; picture book; identitet; tvillinger; ensomhed; dualitet; grafisk roman; billedbog;

  Sammanfattning : Mit masterprojekt er en grafisk roman med titlen Du er her ikke. Den omhandler temaer såsom identitet, dualitet, ensomhed og tvillingeskab. Bogen har en fragmentarisk struktur, hvor helheden skabes af erindringsglimt, der veksler med fantasier, og hvor selve billedudtrykket er en bærende del af fortællingen. LÄS MER

 4. 4. Fragmented Identity - Exploring the Consequences of City Branding in Practice

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mareike Frech; Alexander Smith; [2017]
  Nyckelord :City branding; place branding; stakeholders; image; identity; education; international school; Business and Economics;

  Sammanfattning : City branding is a relatively new and emerging field, yet growing in importance as cities around the world increasingly compete for resources. Whether they want to attract more tourists, new residents, or economic development, cities engage in various strategic marketing initiatives in an effort to shape people’s perceptions and experience of the city. LÄS MER

 5. 5. ”Palla spela en roll varje dag” - En kvalitativ studie om bloggares personliga varumärke ur ett socialpsykologiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Johanna Hulth; Frida Nilsson; [2017]
  Nyckelord :personal branding; brand communication; fragmented identity; role ex-pectation; self presentation; impression management; Social Sciences;

  Sammanfattning : “Why bother playing a role everyday” A qualitative study about bloggers’ personal brand from a social psychological perspective. Due to the growth of social media and the digitalization of society, personal branding has become an unavoidable action the last decade. LÄS MER