Sökning: "fragmenterad kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden fragmenterad kommunikation.

 1. 1. Från värdegrund till arbetsgemenskap : En fallstudie om värdegrundens betydelse för gemenskap på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Andreas Peper; Sofia Nylén; [2020]
  Nyckelord :Arbetsgemenskap; Gemenskap; Kommunikation; Personalnytta; Värdegrund; Värderingar;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka förståelsen för gemenskap på arbetsplatsen i förhållande till en värdegrund ur ett lednings- och medarbetarperspektiv. Studien har genomförts som en fallstudie på ett svenskt storföretag som beskriver sig arbeta med ett stort fokus på gemenskap i sitt värdegrundsarbete. LÄS MER

 2. 2. TIME's Person of the Year 2019: A framing analysis about Greta Thunberg in the U.S. mainstream media

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Christina Abdulahad; Una Nyberg; [2020]
  Nyckelord :Strategic communication; Mainstream media; Mass media; Media biases; Content Analysis; Media framing; Semiotics; Greta Thunberg; United States; Social Sciences;

  Sammanfattning : Under 2019 ägde världens största klimatdemonstration rum med den svenska klimataktivisten Greta Thunberg i fronten. Samtidigt meddelade den amerikanska presidenten Donald Trump att USA skulle dra sig ur Parisavtalet. Mediernas gestaltning påverkar samhällsdiskurser och utgör därmed ett viktigt koncept inom strategisk kommunikation. LÄS MER

 3. 3. Hur socialt är ett socialt intranät? : En fallstudie om internkommunikation inom ett socialt intranät

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :emelie christensson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte Studien syftar till att undersöka internkommunikationen inom ett socialt intranät. Internkommunikation är ett viktigt forskningsfält som utvecklats och studerats i över 100 år. Men som numera behöver studeras inom de sociala intranäten där internkommunikationen i allt högre grad sker. LÄS MER

 4. 4. Från PSD2 till Open Banking : En analys av införandet av öppna API:er i enlighet med PSD2 och de kompletterande tekniska standarderna

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Johan Christerson; [2019]
  Nyckelord :FinTech; PSD2; open banking; API; open API; the Berlin Group; screen scraping; fallback mechanism; EBA; betaltjänstdirektiv; andra betaltjänstdirektivet; öppna API; EU; innovation; konkurrens; säkerhet; harmonisering; betaltjänst; betaltjänstmarknaden; betaltjänstmarknad; betaltjänstaktör; fragmenterad; tekniska standarder; säker kommunikation; syften; ändamål; gemensamma standarder; harmoniseringsproblematik; tredjepartsleverantör; betaltjänstanvändare; kontoförvaltandebetaltjänstleverantör; datainhämtning; skärmskrapning; inre marknad; tillsynsstandarder; beredskapsmekanism; gränssnitt;

  Sammanfattning : Konceptet open banking i EU är resultatet av införandet av det andra betaltjänstdirektivet och de kompletterande tekniska standarderna för sträng kundautentisering och säker kommunikation. Regelverket syftar till att upprätta en harmoniserad betaltjänstmarknad som balanseras mellan en hög nivå av säkerhet och en generös åtkomst till kunddata, för att främja innovation och konkurrens. LÄS MER

 5. 5. Digitala hjälpmedel i läsundervisning : vad digitaliseringen innebär för lärares läsundervisning i svenskämnet

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation; Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Roberto Toro; Per Rossow; [2019]
  Nyckelord :Digitala hjälpmedel; digitalisering; läsundervisning; appar; dator; iPad; fragmenterad läsning; skolhuvudmän.;

  Sammanfattning : Under de senaste årtiondena har digitaliseringen utvecklats kontinuerligt i den svenska skolan. Men hur har den utvecklingen påverkat undervisning i svenskämnet? Denna text ämnar utreda hur digitala hjälpmedel kan användas av lärare i läsundervisning och vilka faktorer som påverkar  ̶  positivt eller negativt  ̶  den användningen. LÄS MER