Sökning: "fraktioner"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade ordet fraktioner.

 1. 1. Cirkulär ekonomi inom industriell produktion av flerbostadshus i trä

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Frida Viberg; [2019]
  Nyckelord :Hållbart byggande; återvinning; byggavfall; cirkularitet; byggproduktion;

  Sammanfattning : År 2018 inföll ”Overshoot day”, dagen då vi förbrukat årets budget av jordens förnybara resurser, den 1 augusti (Rosengren, 2018). De resterande fem månaderna av året levde vi över jordens tillgångar. LÄS MER

 2. 2. Spill- och avfallshantering : Hantering på byggarbetsplatser för nybyggnation av bostäder och kontor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Petra Cavic; Belinda Bergman; [2019]
  Nyckelord :avfallshantering; avfallssortering; byggavfall; byggmaterial; fraktioner; materialspill; materialåtervinning; nybyggnation; produktionsmetod;

  Sammanfattning : The purpose of this degree work was to compare and investigate what kind of waste that is produced on construction sites of two different types of buildings. The investigation was made to see if there were any differences between the two and how improvements with their waste management could be made. LÄS MER

 3. 3. Fractionation of NOM in water from the treatment process at Ringsjöverket

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Stina Karlsson; [2018]
  Nyckelord :water engineering; environmental engineering; avloppsteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : During the last decades, increased concentrations of natural organic matter (NOM) and colour of surface waters have been reported from northern Europe and North America. Since surface waters are widely used for drinking water production this development has been problematic for drinking water producers. LÄS MER

 4. 4. Optimization of β-glucan levels in different oat fractions by milling and air classification

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Sumaiya Majid; [2018]
  Nyckelord :optimization; oat; β-glucan; air classification; milling; sieve analysis;

  Sammanfattning : Oat (Avena Sativa) is an important crop worldwide which is mostly due to its various characteristics and nutritional profile. The recent progression in food nutrition have shown the importance of the different components in oats. Many health benefits of oats are attributed to β-glucan which have been demonstrated and well-studied over the years. LÄS MER

 5. 5. Surface guided radiotherapy for high precision treatments of brain metastases

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Författare :Elise Konradsson; [2018]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Purpose/Background High accuracy treatment techniques such as stereotactic radiotherapy (SRT) requires precise patient positioning prior to and during treatment. The Catalyst™ is an optical surface scanning (OSS) system that has been utilized for patient positioning and real time monitoring during radiotherapy. LÄS MER