Sökning: "frame material"

Visar resultat 1 - 5 av 721 uppsatser innehållade orden frame material.

 1. 1. Skolans roll vid nätmobbning : En kvalitativ studie om hur sju skolkuratorer beskriver samverkan och deras arbete mot nätmobbning

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete; Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Jacob Levander; Casandra Roupé; [2021]
  Nyckelord :social work; cyberbullying; school; school counsellor; collaboration; Danermarks collaboration model; socialt arbete; nätmobbning; skolan; skolkurator; samverkan; Danermarks samverkansmodell;

  Sammanfattning : Cyberbullying is a phenomenon that has negative impact on children’s and adolescents’ mental health and can be categorized as a potential mental health issue. Research suggests that school climate, the school’s unity and collaboration between school counsellors and personnel and the work with students and guardians is of importance in preventing and acting against cyberbullying. LÄS MER

 2. 2. Evaluation of Business Continuity Management - A case study of disaster recovery during the Covid-19 pandemic

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik; Lunds universitet/Institutionen för teknisk ekonomi och logistik

  Författare :Fredrik Tegström; Filip Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Business continuity; Disaster recovery; BCM; Covid-19; Continuity planning; Case study; Business and Economics;

  Sammanfattning : Background The Company produces and sells specialised products and technical solutions worldwide through more than ten different technology-based and decentralised Business Units. While the "Business continuity management"-programme has been implemented throughout the Company for many years, many of the Business Units' "disaster recovery"-capabilities had not been tested until the Covid-19 pandemic. LÄS MER

 3. 3. Massivträbyggnader : En jämförelse mellan byggbranschens ambitioner och dagens kunskapsläge

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :David Wiberg; [2021]
  Nyckelord :KL-trä; självslockning; delaminering;

  Sammanfattning : Dagens samhällsdebatt handlar till stora delar om klimatförändringarna och hur vi människor ska göra för att minska utsläppen av växthusgaser. Detta är något som också speglat av sig på byggbranschen då efterfrågan på flerbostadshus i massivträ ökat kraftigt de senaste åren. LÄS MER

 4. 4. DOWN TO THE ROOTS - design with value

  Master-uppsats, Lunds universitet/Industridesign

  Författare :Anna Mattsson; [2021]
  Nyckelord :Arts and Architecture; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Down to the roots is a project about just that; seeing where things come from and how are they made. I have a background in textile design which I wanted to enhance in this project. Therefore I wanted to examine the technique of tufting. This is a textile technique that is not talked about that much, but most of today’s carpets are made this way. LÄS MER

 5. 5. Reducing waste from healthcare in a society of mass consumption : Applying PSS for personal protective equipment

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Albert Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Product-service system; Design Thinking; Circularity; Personal Protective Equipment; Healthcare; Produkt service system; Design Thinking; Cirkuläritet; Personlig Skyddsutrustning; Sjukvård;

  Sammanfattning : Background. The amount of waste generated each year is increased, research indicates that 79 % of plastic waste is dumped in landfills, 12% to incinerated and 9% of the plastics are recycled. LÄS MER