Sökning: "frame material"

Visar resultat 16 - 20 av 729 uppsatser innehållade orden frame material.

 1. 16. Product allocation for an automated order picking system in an e-commerce warehouse : A data mining approach

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling

  Författare :Alexander Dahl; [2020]
  Nyckelord :warehouse; data mining; machine learning; automated; picking; association rule learning; logistics; material handling; pharmacy; a-frame; A frame; e-commerce;

  Sammanfattning : Warehouse automation is a measure E-commerce companies can take to get a more streamlined flow through their warehouse. Order picking is the most labor intensive task in a warehouse. By automating the order picking process companies can lower their costs and improve their response times. LÄS MER

 2. 17. Genus, välbefinnande och hållbart lantbruksföretagande? : hur påverkar genusnormer kvinnor som är lantbruksföretagare i Västra Götaland?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Cecilia Johansson; [2020]
  Nyckelord :välbefinnande; stereotyper; företagskultur; genusperspektiv; jämställdhet;

  Sammanfattning : Studien syftar till att utifrån perspektivet företagande kvinnor och välbefinnande undersöka hur traditionella genusnormer påverkar lantbrukets kvinnor. Detta ska sedan bejakas utifrån perspektivet hur dessa normer både förstärks och reproduceras. LÄS MER

 3. 18. Investments in Academic Renewable Electricity Generation Technology Spin-Offs : A Qualitative Study on High Capital Limitations for Underexplored Renewable Energy Sources

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Yann Braune; [2020]
  Nyckelord :Renewable Energy Generation Technologies REGT ; Underexplored Renewable Energy Sources; University Spin-Off; Funding Ecosystem; Funding Gap; Degree of Utilization; Cross-Disciplin;

  Sammanfattning : Due to an intensified climate change discourse, renewable energy technologies find higher attention within the energy system and increasingly compete with traditional energy conversion systems. Electricity is progressively being generated through renewable electricity generation technologies (REGT) which harness naturally existing energy fluxes (wind, tide, heat, sun) and convert it to electricity. LÄS MER

 4. 19. Den religiösa konsten : En semiotisk studie av protestantisk kyrkokonst i Karlstad

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Alexander Karlsson; [2020]
  Nyckelord :semiotics; altar; art; protestantism; church; Karlstad; Semiotik; altare; konst; protestantism; kyrka; Karlstad;

  Sammanfattning : Denna uppsats har sin utgångspunkt i förhållandet att religiösa traditioner anpassar sina religiösa lokaler utefter teologiska föreställningar. Inom ramen för denna uppsats undersöks protestantiskt kristna kyrkor i Karlstads centrala delar. LÄS MER

 5. 20. Permanence in architecture

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Amanda Hjälmeby; [2020]
  Nyckelord :permanence; wood; Småland; school;

  Sammanfattning : How can we generate sustainable architecture in relation to permanence and aging? How can we bring knowledge about old existing buildings in the design process for new architecture? I think it is important to reflect on choice of material because of a buildings life span. Also to be aware of what frame of references are the start for the designprocess. LÄS MER