Sökning: "framework factor theory"

Visar resultat 1 - 5 av 429 uppsatser innehållade orden framework factor theory.

 1. 1. Kvinnliga mördare - de hämndlystna avvikelserna : En kritisk diskursanalys av kvinnliga mördares framställning i medier

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Emma Posio; Amanda Lindvall; [2023]
  Nyckelord :Female Murderers; podcast; true crime; stereotypes; gender; critical discourse analysis; Kvinnliga mördare; podcast; true crime; stereotyper; genus; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Murder is something that both horrifies and arouses interest in our society. The media is acontributing factor to the different portrayals of murderers, potentially affecting the public'sunderstanding of the crime and the perpetrators behind it. This study analyses the representation of female murderers in podcasts. LÄS MER

 2. 2. "Just i vårt yrke är det lättare att blunda om klienter är otrevliga... man förväntar sig det till en viss del" En kvantitativ studie om socialarbetares upplevelse av klienters otrevliga bemötande och dess påverkan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Nicolette Dahl Jeandel; Malin Hansson; [2023]
  Nyckelord :Social workers health; Wellbeing; Client Violence; Client behaviour; Social Sciences;

  Sammanfattning : The past couple of decades have seen an increase in threats and violence from clients toward social workers. One of the most important parts of social work is the workers' meetings and interactions with the clients to ensure that the client can get access to the help and resources that they need. LÄS MER

 3. 3. Bra kan bli bättre : Förskollärarperspektiv på utmaningar, svårigheter och framtida förändringar i arbetet med barn i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Utbildningsvetenskap

  Författare :Sandra Larsson Persson; [2023]
  Nyckelord :Children in need of special support; curriculum theory; framework factor theory; preschool; preschool teacher s perspective; special pedagogy.; Barn i behov av särskilt stöd; förskola; förskollärarperspektiv; läroplansteori; ramfaktorteori; specialpedagogik.;

  Sammanfattning : Som följd av tidigare erfarenheter och brister i den tidigare forskning som sökts fram kring ämnet valdes studiens syfte som blev att skapa en djupare förståelse samt lyfta fram svårigheter och utmaningar som förskollärare har stött på i sitt arbete med barn i behov av särskilt stöd. Syftet är även att synliggöra de förändringar som anses skulle behövas. LÄS MER

 4. 4. En kvalitativ studie om tjejers uppbrottsprocesser från en våldsam relation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Edit Engström; Jenny Karlström; [2023]
  Nyckelord :Youth intimate partner violence; turning points; the leaving process; Social Sciences;

  Sammanfattning : The following study consists of a qualitative analysis based on six heterosexual girls' stories about the way out of their violent relationship. The purpose of the study was to gain an increased understanding of the six girls' leaving processes and which factors led to the final breakup. LÄS MER

 5. 5. “Vi vill och försöker, men det är inte alltid vi kan.” : En kvalitativ studie om skolpersonalens perspektiv på socialt arbete med elever som lever med föräldrar i missbruksmiljö

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Sozan Bahrami; Habon Muse; [2023]
  Nyckelord :Harmful use; Living conditions; School staff; Students; Substance use; Ecological systems theory; Risk and protective factors; Skadligt bruk; Levnadsförhållanden; Skolpersonal; Elever; Missbruk; Utvecklingsekologisk teori; Risk- och skyddsfaktorer;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur skolpersonalen uppmärksammar och arbetar med barn som växer upp med en förälder eller flera föräldrar med ett skadligt bruk av alkohol eller andra droger. Studien undersöker även hur skolpersonalen upplever tillgången till resurser för detta arbete och syftar till att lyfta fram det sociala arbetet i skolan. LÄS MER