Sökning: "framgångsfaktor"

Visar resultat 1 - 5 av 309 uppsatser innehållade ordet framgångsfaktor.

 1. 1. Faktorer som leder till framgång i tjänstedesignprojekt : Projektmedlemmar från offentlig verksamhet beskriver

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Madeleine Larson; [2021]
  Nyckelord :Tjänstedesign; framgångsfaktorer i tjänstedesignprojekt; offentlig verksamhet; projektframgång;

  Sammanfattning : Offentlig verksamhet i Sverige har framtida utmaningar med att upprätthålla och leverera välfärdstjänster. Befolkningen ökar men antal personer i arbetsför ålder minskar. Därför behöver offentlig verksamhet effektivisera de tjänster som erbjuds befolkningen. LÄS MER

 2. 2. Revision i en digitaliserad värld : En kvalitativ studie om hur digitala kompetenser formar yrkesrollen som revisor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Max Hemström; Olle Westman; [2021]
  Nyckelord :Digital kompetens; dataanalys; institutionell teori; yrkesroll; kultur-kognitiv pelare; normativ pelare; regulativ pelare; kompetensutveckling; learning by doing;

  Sammanfattning : Digitaliseringens framfart formar samhälle, arbetsmarknad och yrkesroller. Digitalt arbeteinnebär inte bara effektivitetsförbättringar utan även sämre matchning på arbetsmarknadenoch interna kompetensutmaningar. LÄS MER

 3. 3. “Vårt motto är att vi skapar världsmedborgare” : Yrkesverksammas preventionsarbete för att motverka barn och ungas normbrytande beteende.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Sofia Engwall; Sofie Fredriksson; [2021]
  Nyckelord :Barn och unga; främjande arbete; normbrytande beteende; preventivt arbete och SSPF skola; socialtjänst; polis; fritid ;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att se hur yrkesverksamma inom skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF) beskriver sitt preventiva arbete för att motverka ett normbrytande beteende hos barn och unga. Den metodologiska utgångspunkten i studien var en kvalitativ ansats med ett hermeneutiskt synsätt. LÄS MER

 4. 4. Att stödja barn och ungdomar med psykisk ohälsa : En kvalitativ intervjustudie med skolsköterskor i särskilt utsatta-, utsatta- och riskområden.

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Hanna Ånmo Sandqvist; Emma Fagerstrand; [2021]
  Nyckelord :Children and youth; Disadvantaged areas; Mental illness; School nurses; Student health.; Barn och ungdomar; Elevhälsa; Psykisk ohälsa; Skolsköterskor; Utsatta områden.  ;

  Sammanfattning : Fagerstrand, E & Ånmo Sandqvist, H. To support children and youth with mental illness. An qualitative interview study with school nurse professionals in disadvantaged areas. Degree project in pediatric nursing 15 credits. LÄS MER

 5. 5. Kan tidig intensiv läsundervisning främja god läsutveckling? : Speciallärare och specialpedagoger berättar om sina erfarenheter av sitt arbete med elever i förskoleklass till årskurs 3.

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Beatrice Holmström; Eva Bertils Gustavsson; [2021]
  Nyckelord :avkodning; fonologisk medvetenhet; god läsutveckling; kartläggning av läsförmåga; The Simple View of Reading; tidiga insatser;

  Sammanfattning : Sedan 1 juli 2019 har ett tillägg i skollagen tillkommit om en garanti för tidiga stödinsatser för att garantera att eleverna når upp till kunskapskraven i årskurs 3. Syftet med denna studie är att öka vår förståelse av hur speciallärare och specialpedagoger strukturerar sin tidiga läsundervisning med anledning av den nya skollagen, som garanterar tidiga stödinsatser innan årskurs 3 är slut. LÄS MER