Sökning: "framgångsfaktorer för lyckade it-projekt"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden framgångsfaktorer för lyckade it-projekt.

 1. 1. Gemensamma faktorer för lyckade och misslyckade interna IT-projekt : En fallstudie på två internationella verksamheter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Emelie Zetterlund; Victoria Erlingsson; [2016]
  Nyckelord :critical success factors; failed project; internal change management; IT-project; successful project; internt förändringsarbete; IT-projekt; kritiska framgångsfaktorer; lyckat projekt; misslyckat projekt;

  Sammanfattning : Det finns forskning från flera olika perspektiv som har studerat kritiska framgångsfaktorer gällande arbete i projekt. Det problem som finns är att det inte finns ett specifikt genomförande för att uppnå lyckat resultat inom projektarbeten. Belassi och Tukel (1996) har tagit fram en teori att analysera projektgenomförande utifrån. LÄS MER

 2. 2. Lyckade IT-projekt : Hur framhävs den mänskliga faktorn inom IT-projekt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Mirza Beculic; Vedran Blazevic; Majda Draganovic; [2015]
  Nyckelord :IT-projekt; framgångsfaktorer; mänskliga faktorer;

  Sammanfattning : IT - projekt har ökat kraftigt under det senaste decenniet, många framgångsfaktorer har då identifierats. Mycket forskning har gjorts under åren men fokus har då varit på arbetsprocesser inom IT-projekt. Under årens lopp har forskning inom de mänskliga framgångsfaktorerna inte varit lika attraktiv. LÄS MER

 3. 3. Responsiv webbdesign : En kvalitativ studie av kritiska framgångsfaktorer ur ett utvecklingsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för informatik och projektledning

  Författare :Frida Karlin; [2014]
  Nyckelord :Responsiv webbdesign; kritiska framgångsfaktorer;

  Sammanfattning : I stort sett vartenda företag och organisation har idag en webbsida för att nå ut till sina kunder. I dagsläget krävs det lite mer än att endast anpassa webbsidorna efter datorer eftersom användandet av smartphones ökar både upp och ned i åldrarna för varje år som går. LÄS MER

 4. 4. Framgångsfaktorer för lyckade IT-projekt

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi; Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

  Författare :Anneli Westin; Ann-Sofie Gustavsson; [2011]
  Nyckelord :IT-projekt; IT-strategi; Förändringsprocess; Kommunikation; Ledarskap;

  Sammanfattning :  Syfte: Syftet med studien är att i en modell tydliggöra sambanden som ger de bästa förutsättningar för att få ett lyckat IT-projekt, sett ur både ledningens, projektets, chefernas och användarnas perspektiv.Vårt arbete tar upp frågan kring varför IT-projekt ofta anses misslyckade och vad som går att göra för att undvika detta. LÄS MER