Sökning: "framgångsfaktorer i ledarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 150 uppsatser innehållade orden framgångsfaktorer i ledarskap.

 1. 1. Lärmiljöernas betydelse för inkludering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Linda Brink; Anna Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Individ; inkludering; lärmiljöer; samsyn; undervisning;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Brink, Linda och Nilsson Anna (2022). Lärmiljöernas betydelse för inkludering. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Skönt när lärare har koll liksom, ja jag förstår dig : Röster från fyra flickor med autism – upplevelser från svensk grundskola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Maria Härdelin; Elena Henriksson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Henriksson, Elena och Härdelin, Maria (2022). “Skönt när lärare har koll liksom, ja jag förstår dig. Röster från fyra flickor med autism – upplevelser från svensk grundskola. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Kvalitetsarbete vid införandet av ett verksamhetssystem inom kommunal verksamhet : - Projektledarnas berättelse och medarbetarnas uppfattning

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Milica Baic; Ewa Westman Magnusson; [2022]
  Nyckelord :Leadership; committed leadership; quality development; business system ERP; implementation; employees; customer; customer satisfaction.; Ledarskap; engagerat ledarskap; kvalitetsutveckling; verksamhetssystem affärssystem ERP; införande; implementering; medarbetare; kund; kundnöjdhet;

  Sammanfattning : Fallstudien utfördes vid Uppsala Kommun där kvalitetsarbete vid införandeprojektet SocSys har studerats. Ett verksamhetssystem infördes i fyra av kommunens förvaltningar. LÄS MER

 4. 4. Lärdomar i en storskalig agil transformation ur ett ledarskapsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Robert Holmgren; Lisa Krus; [2022]
  Nyckelord :agile transformation; business agility; lean-agile leadership; government agency; scaling agile; large-scale agile framework; SAFe; agil transformation; business agility; lean-agilt ledarskap; myndighet; storskaligt agilt; storskaliga agila ramverk; SAFe;

  Sammanfattning : I en mer komplex och föränderlig värld har organisationer svårt att hänga med och tillräckligt snabbt ta vara på möjligheter, hantera utmaningar samt leva upp till förändringar i kundernas krav. De behöver därför öka sin förmåga att snabbare anpassa sig till förändring, något som benämns som business agility. LÄS MER

 5. 5. Framgångsfaktorer vid stadieövergångentill årskurs sju : Elevers kunskapsutveckling och stödbehov i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Linda Larsen; [2022]
  Nyckelord :Bronfenbrenners ekologiska systemteori; matematik; mottagande; stadieövergång; stödbehov;

  Sammanfattning : Larsen, Linda (2022). Stadieövergången till årskurs sju – elevers fortsatta kunskapsutveckling och stödbehov i matematik. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER