Sökning: "framgångsfaktorer"

Visar resultat 16 - 20 av 1036 uppsatser innehållade ordet framgångsfaktorer.

 1. 16. Att skapa framgång och utveckling för hemmasittande ungdomar : En kvalitativ studie om hemmasittare i Umeå kommun

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Gunnar Nordström; Matilda Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Hemmasittare; Umeå kommun; framgångsfaktorer;

  Sammanfattning : Det sociala arbetet med hemmasittande ungdomar är något som blivit mer aktuellt på agendan i samhället under de senaste åren. Det har satts upp mål i både på lokal och nationell nivå i Sverige, samt på EU-nivå. LÄS MER

 2. 17. Framgångar och motgångar – Pedagogers tankar kring specialpedagogiska insatser för inkluderande undervisning av elever i behov av språkligt stöd

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ulrika Gray; [2019]
  Nyckelord :framgångsfaktorer; inkludering; specialpedagogiskt stöd; undervisning; språkliga svårigheter;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Gray, Ulrika (2019). Framgångar och motgångar – pedagogers tankar kring specialpedagogiska insatser för inkluderande undervisning av elever i behov av språkligt stöd.. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 18. Likvärdighet i motvind : Framgångsfaktorer för utveckling i bortvalda skolor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Maria Bengtsson; Emilia Snell; [2019]
  Nyckelord :Skolsegregation; framgångsfaktorer; organisation; skolutveckling; förväntningar; stöd; delaktighet; likvärdighet;

  Sammanfattning : Syftet med den här fallstudien är att undersöka två segregerade F-9 skolor i en storstadsregion i Sverige som lyckats vända ett nedåtgående resultat till en mer inkluderande och likvärdig undervisning. De frågor som är i fokus för studien är hur skolorna organiseras för att stärka elevernas delaktighet och resultat, vilka faktorer som varit fördelaktiga i förändringsarbetet samt hur det specialpedagogiska arbetet och stödinsatser organiseras. LÄS MER

 4. 19. Nyckeltal för småföretag : skapandet och användandet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Aima Samuelsson; Jeanette Svensson; Tobias Thulin; [2019]
  Nyckelord :Key Performance Indicators KPI ; small businesses; SME; goal; strategy; Nyckeltal; KPI; småföretag; SME; mål; strategi;

  Sammanfattning : Idag redovisar många företag nyckeltal i deras årsredovisning för att tillgodose årsredovisningslagens krav på rättvisande bild. I Sverige tillhör 97 procent av dessa företag småföretag, som inte är undantaget för kravet när de är aktiebolag. LÄS MER

 5. 20. Fungerande stöd i skolan för elever med synnedsättning - En fallstudie

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Niclas Ljungberg; [2019]
  Nyckelord :Synnedsättning; stöd; skola; samverkan;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur stödet kan se ut för elever med måttlig synnedsättning i grundskolan. En synnedsättning är en ovanlig funktionsnedsättning och kunskap på området finns sällan hos den enskilda skolan eller kommunen. LÄS MER