Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Framgångsfaktorer inom digital livsmedelshandel : Samsyn och skillnader mellan konsumenter och aktörer

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Miriam Lindroos; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna rapport analyseras samsyn och skillnader mellan konsumenters och butikers uppfattning om vilka de avgörande framgångsfaktorerna är inom svensk digital livsmedelshandel. Svensk digital livsmedelshandel är en av de snabbast växande branscherna i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Critical success factors betydelse för nystartade svenska e-handelsföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Marcus Johansson; Simon Granström; [2019]
  Nyckelord :E-commerce; rapid growth; Critical success factors; Social media; E-handel; tillväxt; framgångsfaktorer; marknadsföring; Sociala medier;

  Sammanfattning : Den teknologiska utvecklingen i samhället har lett till en brant ökning i användandet av ehandel. Denna utveckling har bidragit till att konsumenter ställer högre krav på sin shoppingupplevelse och företagen måste nu anpassa sig efter detta. LÄS MER

 3. 3. Development of e-commerce within fast moving consumer goods

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Julia Olsson; Julia Samaan; [2018]
  Nyckelord :E-commerce; FMCG; Business models; E-handel; Dagligvaruhandel; Affärsmodeller;

  Sammanfattning : Today, we can observe a shift in consumer behavior where more products are being consumed online. For food or so called fast moving consumer goods it has taken longer to start this transition than for other industries such as books and electronics but now it is on the rise and it has been an overall increase of 30 to 37 % in the last couple of years. LÄS MER

 4. 4. Relationer i tiden : En kvantitativ studie om konsumenters relation till internetbutiker respektive traditionella butiker

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sebastian Karlsson Välimäki; Daniel Piran; [2017]
  Nyckelord :Konsumentrelationer; utbyte; beteende; internetbutiker; traditionella butiker; relationsstyrka;

  Sammanfattning : År 2008 genomfördes en studie som undersökte konsumenters relation till internetbutiker respektive traditionella butiker. Sedan 2008 har internethandel blivit betydligt vanligare. LÄS MER

 5. 5. Konsumenters tillit för mobila betalningar – en kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jonny Ly; Sebastian Mollgren; [2017]
  Nyckelord :trust; mobile payments; security; integrity; benefits with mobile payments; payment solutions; tillit; mobila betalningar; säkerhet; integritet; fördelar med mobila betalningar; betallösningar;

  Sammanfattning : När vi går och handlar är det självklart att betala för sina varor i butiken. Det finns många metoder för att genomföra denna betalning. Allt fler i Sverige har börjat överge användandet av kontanter. I takt med att kontanterna minskas visar statistiken att antalet kortanvändare ökar. LÄS MER