Sökning: "framgångsrika butiker"

Visar resultat 6 - 9 av 9 uppsatser innehållade orden framgångsrika butiker.

 1. 6. En fängslande kultur : En kvalitativ studie om hur Clas Ohlsons medarbetare tillåter sig engageras och styras av företagskulturen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Katinka Bergengren; Caroline Robertsson; [2014]
  Nyckelord :Företagskultur; Clas Ohlson; Foucault; styrning;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGDet finns flera exempel på företag som är framgångsrika och som karaktäriseras av att de har en stark företagskultur. En god företagskultur framhålls vara betydelsefull för ett företags anseende och framgång såväl som för medarbetares förbindelse till företaget. LÄS MER

 2. 7. Personalen som viktigaste resurs på Parfymeri L : att implementera ett serviceperspektiv, hur mervärde skapas och dess inverkan på kundrelationer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Stina Nordström; Philip Ivarsson; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Teorier inom relationsmarknadsföring har talat om hur företag kan vinna konkurrensfördelar genom att erbjuda kunden ett totalt serviceerbjudande, där kunden och dennes behov står i centrum. Teorierna beskriver vidare humankapital som den viktigaste resursen och talar i anslutning till detta om utbildning, befogenheter och god kommunikation med ledning. LÄS MER

 3. 8. Detaljhandelns stora utmaning : en studie om detaljhandelns försäljningskoncept och detaljhandelns kunder

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Linn Krüss; Jennie Gustavsson; [2006]
  Nyckelord :Marknadsföring; Detaljhandeln; Försäljningskoncept; Marknadsundersökning; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : The society has strongly developed and changed the condition of the trades. The retail trade is no exception; it has changed and developed in the same pace as society. The retail trade is a very broad and extensive trade as all people come in contact with frequently. LÄS MER

 4. 9. Den svenska resemarknaden : En jämförelse av konkurrensstrategier på en mogen marknad

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Liselott Barrefelt; Marie Andréasson; Ann-Louise Lindberg; [2006]
  Nyckelord :Marketing; tourism; competition strategy; travel agency; tour operator; Marknadsföring; turism; konkurrensstrategi; resebyrå; researrangör;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar den svenska resemarknaden och om olika reseföretags tillämpning av konkurrensstrategier kan skapa framgång och hjälpa dem att överleva på en mogen resemarknad. Arbetet bygger på en jämförelse mellan tre reseföretag som distribuerar resor, för att undersöka och analysera olika konkurrensstrategiers verkan på den svenska resemarknaden. LÄS MER