Sökning: "framgångsrika fastighetsbolag"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden framgångsrika fastighetsbolag.

 1. 1. Design för översikt av kontinuerliga dataflöden : En studie om informationsgränssnitt för energimätning till hjälp för fastighetsbolag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Emma Pettersson; Johanna Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Information Interfaces; Continuous Data Flow; Real Estate Industry; Information System Success Model; Usability; Information Design; Featuritis; Informationsgränssnitt; kontinuerliga dataflöden; fastighetsbranschen; information system success model; användbarhet; informationsdesign; featuritis;

  Sammanfattning : Programvaror och gränssnitt är idag en naturlig del av vår vardag. Att ta fram användbara och framgångsrika gränssnitt är i företagens intresse då det kan leda till nöjdare och fler kunder. LÄS MER

 2. 2. Socialt hållbarhetsarbete i byggsektorn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Erica Håkansson; Erika Jeppsson; [2015]
  Nyckelord :Social hållbarhet; Socialt ansvarsfull upphandling; SRPP; Företags samhällsansvar; CSR; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Begreppet social hållbarhet saknar entydig definition. Hos entreprenör och beställare inom byggsektorn finns både engagemang och visioner kring social hållbarhet men dessa skiljer sig mellan aktörerna. Denna studie ska identifiera likheter och skillnader i aktörernas synsätt. LÄS MER

 3. 3. Commercial Real Estate : Different aspects of rent setting

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Karin Eliasson; Kristin Ahlberg; Malin Dyvnäs; [2008]
  Nyckelord :Commercial real estate; rental market; rent setting; Kommersiella fastigheter; hyresmarknaden; hyressättning;

  Sammanfattning : BackgroundThe Swedish economy is currently in a boom and due to the fact that the commercial rental market is closely correlated with the development in the Swedish economy and its economic indicators, commercial real estate companies are successful. Commercial real estate companies generate their main revenue out of rents from their tenants, therefore the set-ting of rent and the factors affecting the procedure are of great importance. LÄS MER