Sökning: "framgångsrikt ledarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 173 uppsatser innehållade orden framgångsrikt ledarskap.

 1. 1. "Fri som en ko" : Framgångsrikt stöd i skolan enligt elever med NPF

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Helena Berg; Caroline Brink; [2021]
  Nyckelord :Delaktighet; Främjande verktyg; KASAM; NPF-diagnos; Relationer; Stöd;

  Sammanfattning : Abstract/Sammanfattning Berg, Helena & Brink, Caroline (2021). ”Fri som en ko”- Framgångsrikt stöd i skolan enligt elever med NPF. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Det är mer komplicerat än att bara översätta : - en studie om specialpedagogers och förskollärares uppfattningar om det tolkade samtalet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Olivia Weclewicz; Lena Ternström; [2021]
  Nyckelord :förskola; föräldrasamverkan; professionella samtal; specialpedagog; systemteori; tolkade samtal.;

  Sammanfattning : Ternström, Lena & Weclewicz, Olivia (2020). Det är mer komplicerat än att bara översätta - en studie om specialpedagogers och förskollärares uppfattningar om det tolkade samtalet.  Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Erfarenhetsåterföring : Vad skapar en bra erfarenhetsåterföring och hur den kan implementeras i ett traditionellt byggföretag

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Kristoffer Svensson; [2021]
  Nyckelord :Experience feedback; continuous improvement; industrial construction; traditional construction; improvement work; Lean; Lean Construction; Erfarenhetsåterföring; ständiga förbättringar; förbättringar; industriellt byggande; traditionellt byggande; förbättringsarbete; Lean; Lean Construction;

  Sammanfattning : Erfarenhetsåterföring (EF) leder till flera fördelar som ökat resultat och nöjdare kunder. Det traditionella byggandet saknar en metod och modell för erfarenhetsåterföring. LÄS MER

 4. 4. Upplevelsen av primärvårdsledarskap under Covid-19

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Christa Pitkänen; Paulina Tomasdotter Tranfelt; [2021]
  Nyckelord :upplevt ledarskap; primärvård; krishantering; Covid-19;

  Sammanfattning : Forskning har visat att adaptivt ledarskap och kommunikation ger goda förutsättningar för framgångsrik krishantering samt att ledarens roll är central för hur verksamheter tar sig igenom krissituationer likt en pandemi. Syftet med denna studie var att undersöka primärvårdschefers upplevelse av hur deras ledarskap möjligt har påverkats och eventuellt förändrats under Covid-19-pandemin. LÄS MER

 5. 5. Det där relationella är ju så viktigt : En studie om hur relationskompetens uppfattas av lärare och elever i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Marlene Lövgren; [2021]
  Nyckelord :upper secondary school; student -teacher-relations; STR; relational pedagogy; gymnasieskolan; lärar-elev-relation; relationskompetens; relationell pedagogik;

  Sammanfattning : Lövgren, Marlene (2021). Det där relationella är ju så viktigt. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER