Sökning: "framgång"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet framgång.

 1. 1. Hip-Hop Don't Die, We Multiply: Repetitiva troper i tidig hip-hop-film : Enhet och kreativitet som budskap och utväg

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Filmvetenskap

  Författare :Ronja Larsson; [2018]
  Nyckelord :hiphop; hip hop; Hip-hop-film; hip-hopens fyra grundelement; graffiti; breakdance; DJ-ing; rap; mise-en-scène; artisteri; kollektivism; social im mobilitet; urban miljö; 80-tal.;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar tidig hip-hop-film från 80-talet och dess kreativa uttryck genom hip-hop- kulturens fyra grundelement, där en slutsats är att graffiti, breakdance, DJ-ing och rap är av yttersta vikt i bildspråket, och audiellt. Att elementen inleder filmerna visar vilken betydelse dessa har och vidare samverkar de på varierande vis, vilket förstärker den enhet som finns med i filmernas budskap. LÄS MER

 2. 2. Kvinnliga elitinnebandyspelares fysiska profil : En beskrivning av utespelare

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Idrottsmedicin

  Författare :Stefan Sandlund; [2018]
  Nyckelord :Sprint speed; Aerobic endurance; Jumping; Maximum Strength; Correlation; Löpsnabbhet; Aerob uthållighet; Hopp; Maximal styrka; Korrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Innebandy är en intensiv sport där snabba upprepade accelerationer och riktningsförändringar är viktiga ingredienser för framgång. Även om både förflyttningssnabbhet och uthållighet är viktiga för prestationen i innebandy, finns inga studier som undersöker hur de relaterar till varandra och andra viktiga fysiska kvaliteter. LÄS MER

 3. 3. A Multivariate Process Analysis on a Paper Production Process

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Jaime Löfroth; Samuel Wiklund; [2018]
  Nyckelord :variable selection; PLSR; multivariate process analysis; paper production;

  Sammanfattning : A big challenge in managing large scale industry processes, like the ones in the paper and pulp industry, is to reduce the amount of downtime and reduce sources of product quality variability to a minimum, while staying cost effective. To accomplish this the key is to understand the complex nature of the processes variables, and to quantify the causal relationships between them and the product quality together with the amount of output. LÄS MER

 4. 4. Variabler bakom sportslig framgång

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Robin Stockman; [2018]
  Nyckelord :Fotboll; Regression; Linjärt samband; Framgångsfaktorer;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats har för avsikt att belysa faktorer bakom sportslig framgång. Till följd av det stora ekonomiska fokus inom idrotten är studiens syfte att istället hitta makroekonomiska faktorer som påverkar sportslig framgång. LÄS MER

 5. 5. Medias framställning av Annie Lööf och Annika Falkengren : En kvalitativ kritisk diskursanalys

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Josefine Blanck; Emelie Jonsson; [2017]
  Nyckelord :Diskurs; kritisk diskursanalys; genus; media;

  Sammanfattning : Denna uppsats studerar dags- och kvällspressens framställning av Annika Falkengren och Annie Lööf, i syfte att förstå medias roll som medskapare av genusstrukturer samt diskurser kring den framgångsrika kvinnan. Vårt datamaterial bestod av 22 artiklar från DN, SvD, Expressen och Aftonbladet. LÄS MER