Sökning: "framing system"

Visar resultat 1 - 5 av 116 uppsatser innehållade orden framing system.

 1. 1. Misstänksamhet och Trump-feber - En kvalitativ studie om två svenska tidningars rapportering gällande coronapandemin i USA och Ryssland.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Alva Bergland; Moa Haltorp; [2021-02-05]
  Nyckelord :pandemic; corona; swedish media coverage; Putin; Trump; United States; Russia; Dagens Nyheter; Aftonbladet;

  Sammanfattning : The covid-19 pandemic has affected the whole world in different ways and each country has had a unique approach towards the crisis. Russia and the United States are both powerful nations that regularly appear in the Swedish media coverage. LÄS MER

 2. 2. Effekter av transparens och typ, en experimentell studie kring förutsättningarna för effektiv nudging

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Nelly Johansson; Isabella Salomonsson; [2021]
  Nyckelord :Nudging; dubbelprocessteori; System 1; System 2; inramningseffekter; bias; digitalt experiment Nudging; dual process theory; framing effects; digital experiment; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna experimentella studie var att rikta ett psykologiskt fokus på påverkansmetoden nudging genom att utforska dess förutsättningar, begränsningar och bakomliggande mekanismer. Studien undersökte effektivitet i förhållande till olika typer av nudging baserat på dubbelprocessteorin och olika nivåer av transparens samt dess förhållande till upplevelsen av frihet att välja. LÄS MER

 3. 3. Klimatneutrala byggnader : En utredning av begreppet och jämförelse mellan olika definitioner

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Agnes Holm Hedberg; [2021]
  Nyckelord :Climate neutral buildings; climate change; climate neutrality in the built environment; life-cycle assessment; climate compensation; certification tools; Klimatneutrala byggnader; klimatpåverkan; klimatneutralitet i byggsektorn; livscykelberäkning; klimatkompensation; certifieringsverktyg;

  Sammanfattning : Klimatförändringarna är idag ett av mänsklighetens största hot och om inte världens växthusgasutsläpp minskar drastiskt under de kommande åren kan detta medföra svåra konsekvenser både lokalt och globalt. I linje med detta har globala och nationella mål satts för att främja klimatneutrala samhällen och branscher. LÄS MER

 4. 4. Ett rättvist röstningssystem? : Det amerikanska röstningssystemet i förhållande till tre rättviseteorier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Sara Fredriksson; [2021]
  Nyckelord :Rättvisa; USA; John Rawls; Thomas Hobbes; Robert Nozick; rösträtt;

  Sammanfattning : Justice, and what is just, have been discussed by many with no true definition to go by and both political and moral theories alike have tried to find the right definition of what justice is supposed to be. This study will use three political theories to tackle the question if the american election system can be considered just or unjust. LÄS MER

 5. 5. Allt går åt helvete och det är politikernas fel. - En kvantitativ innehållsanalys av klimatjournalistik i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen, september 2018 till augusti 2019.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Måns Edén; Axel Fernandez; Alva Nyblom; [2020-02-13]
  Nyckelord :klimatförändring; global uppvärmning; journalistik; gestaltningar; innehållsanalys; climate change; global warming; journalism; frames; content analysis;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how climate change is framed in Swedish climate reporting, published on the website of national newspapers – Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet and Expressen – from September 2018 throughout August 2019. Through a quantitative content study regarding climate change published online in chosen newspapers, the goal is to map out how Swedish newspapers use frames – consciously or not – to affect the public. LÄS MER