Sökning: "framinganalys"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet framinganalys.

 1. 1. Gröna fingrar och fötterna på jorden - en studie om att öka tryggheten på Kyrktorget i Partille, utifrån teorier om walkability och grön infrastruktur

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Viktor Salfjord; Matea Veric; Hugo Welther; [2020-08-29]
  Nyckelord :Trygghet; offentliga rum; grön infrastruktur; walkability; Kyrktorget;

  Sammanfattning : This study aims to analyze the relationships between degree of green infrastructure,walkability and perceived social safety in a given geographical location. Previous researchhas shown how the presence of green urban elements - in addition to functioning as stressreducers - can create well-being and socialization incentives in public places. LÄS MER

 2. 2. "Det är migration och det är på blodigt allvar" : En framinganalys av framställningen av 'den önskvärda migranten' i den svenska riksdagsdebatten under 2015 och 2019

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mikaela Westien; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Migration has frequently been debated during the 2010s. The large flow of refugees that came to Europe in 2015 has initiated a debate about migration in Sweden and has been widely discussed both in the Parliament and in households. LÄS MER

 3. 3. Terrorist eller ensam galning? : En analys av Aftonbladets och Svenska Dagbladets nyhetsrapportering om Anders Behring Breivik och Rakhmat Akilov

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Wilhelm Sandelin Anton; [2020]
  Nyckelord :Digital text analysis; data mining; frame analysis; news media; Anders Behring Breivik; Rakhmat Akilov; terrorism; framing; orientalism; ethnicity.; Digital textanalys; datautvinning; framinganalys; nyhetsmedier; Anders Behring Breivik; Rakhmat Akilov; terrorism; gestaltningsteori; orientalism; etnicitet.;

  Sammanfattning : This study aims to survey and compare Swedish newspaper coverage relating to convicted terrorists Anders Behring Breivik and Rakhmat Akilov. The pivotal question of the study is whether this coverage differs depending on factors such as each perpetrator’s ethnicity and political beliefs. LÄS MER

 4. 4. Pojkar kan inte dansa balett – Representation av barns kön i "Unga mammor"

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Josefine Wiedekamm; [2020]
  Nyckelord :gender; femininity; masculinity; hegemony; performativity; framing; representation; reality-TV; Unga mammor;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utifrån ett genusperspektiv studera hur barn representeras i realityserien Unga mammor. Med utgångspunkt i genus, framing och representation har jag genomfört en kvalitativ semiotisk analys och en framinganalys på fem medverkande familjer i 31 utspridda avsnitt i serien. LÄS MER

 5. 5. Och så blev hon flickan med flätorna : en textanalytisk studie av protestparadigmet i fallet Greta Thunberg

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Frida Ahlén; [2020]
  Nyckelord :the protest paradigm; framing; frames; Greta Thunberg; aktivister; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker huruvida the protest paradigm går att urskilja i tryckta artiklar från tidningarna Aftonbladet, Dagens nyheter, Expressen och Göteborgs-posten som behandlar klimataktivisten Greta Thunberg i form av marginaliserande och diskrediterande frames. Studien undersöker också vilka frames som är möjliga att identifiera i texterna. LÄS MER