Sökning: "framställning av mäns våld mot kvinnor"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden framställning av mäns våld mot kvinnor.

 1. 1. "Det är inte så att vi sammankopplar de här ärendena" : En kvalitativ studie om medias framställning av mäns sexualiserade våld mot kvinnor

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Felicia Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Våldtäkt; misstänkt våldtäkt; mäns våld mot kvinnor; framställning av mäns våld mot kvinnor; samhällsstruktur; idealiskt offer; makt; kontroll- och maktbehov; underordnad;

  Sammanfattning : Denna uppsats har som syfte att undersöka framställningen och ansvarsfördelningen av kvinnor och män i mediers rapportering av mäns våld mot kvinnor. Med grund av Metoo-rörelsen anser jag att det idag finns en samhällelig gemensam medvetenhet och förståelse av mäns våld mot kvinnor, som bör framgå i rapporteringen om våldet. LÄS MER

 2. 2. Svenska sexköpare i media : En kritisk diskursanalys av medias framställning av män som betalar för sexuella tjänster

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Lina Engström; [2020]
  Nyckelord :Sex buyers; Media; Discourse analysis; Radical feminism; Sexköpare; Media; Diskursanalys; Radikalfeminism;

  Sammanfattning : Sexhandel har existerat sedan lång tid tillbaka och har alltid ansetts problematiskt på olika sätt. Sedan 1999 är sexköp förbjudet enligt lag (SFS 1962:700, 6 kap. 11 §) och anses av regeringen som en del av mäns våld mot kvinnor och mäns överordnade ställning i samhället. LÄS MER

 3. 3. Barnen vi blundar för - Om den rättsliga regleringen avseende barn som bevittnar våld mot närstående

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alva Ekelin; [2018]
  Nyckelord :Straffrätt; criminal law; barn; children; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande samhällsproblem. En aspekt av detta problem som inte har uppmärksammats i samma utsträckning är att barn ofta bevittnar våldet, eftersom att det vanligtvis sker i hemmet. LÄS MER

 4. 4. När våldtäkt blev ett sexuellt övergrepp : En feministisk policyanalys av svenska motioner om sexualbrott 2013-2016

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för genusvetenskap

  Författare :Hilda Broqvist; [2017]
  Nyckelord :sexualbrott; sexualbrottslagstiftning; motioner; the WPR approach; policyanalys;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker den politiska debatten om sexualbrottslagstiftningen genom att granska de motioner som publicerats mellan år 2013 och 2016. Syftet är att göra en feministisk policyanalys av motionerna enligt Carol Bacchis metod ”What’s the Problem Represented to be?”, även kallad the WPR approach. LÄS MER

 5. 5. Typiska våldtäktsmän och idealiska offer : en studie i medias framställning av mäns våld mot kvinnor

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Karin Karlsson; [2006]
  Nyckelord :Genus; media; våldtäkt; mäns våld mot kvinnor; idealiska offer; våldtäktsmän; jämställdhet; diskursanalys; ;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att studera vilka föreställningar om förövare som förekommer i medias artiklar om mäns våld mot kvinnor. Ett antal artiklar från Sveriges tre största kvälls- och dagstidningar har studerats och fokus har legat på hur män framställs som förövare, på vilket sätt kvinnor framställs som offer, men också på vilka eventuella förklaringar eller orsaker till våldet som finns i artiklarna. LÄS MER