Sökning: "framtida klimat"

Visar resultat 1 - 5 av 237 uppsatser innehållade orden framtida klimat.

 1. 1. Hållbar fiskproduktion - En studie av hållbara investeringar i akvaponik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joela Borgryd-Stoltz; Jenny Gustafsson; [2019-08-16]
  Nyckelord :Akvaponik; tempererat klimat; hållbara investeringar; förutsättningar;

  Sammanfattning : Inledning: Världen är i behov av nya tillvägagångssätt för att säkerhetsställa att människor även i framtiden har tillgång till fisk. Som ett alternativ till traditionellt fiske finns fiskodlingar och bland dessa metoder ligger akvaponik i framkant. LÄS MER

 2. 2. Vattenförsörjning i skärgården : Regnvatteninsamling och infiltration till grundvattenmagasin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Ronja Eränen; [2019]
  Nyckelord :Regnvatteninsamling; infiltration; vattenförsörjning;

  Sammanfattning : Färskvatten är en naturresurs som alltmer hotas av antropogen påverkan och klimatförändringar. Idag försörjer kommunala dricksvattenverk majoriteten av Sveriges befolkning med dricksvatten producerat från yt- och grundvattentäkter. LÄS MER

 3. 3. Levande begravd : kan klimatförändringar ge mjältbrandssporer nya förutsättningar?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Johanna Cavell; [2019]
  Nyckelord :mjältbrand; sporer; klimatförändringar;

  Sammanfattning : Mjältbrand är en dödlig sjukdom som varit känd under en lång tid och som drabbar både djur och människor. En av anledningarna till att mjältbrand är fruktad är bakteriens förmåga att sporulera vid icke gynnsamma förhållanden och persistera i jorden under en lång tid. LÄS MER

 4. 4. Planering av förebyggande åtgärder i hårdgjord miljö för att undvika kostsamma översvämningar

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Karin Israelsson Mace; [2019]
  Nyckelord :green infrastructure; divert; storm water; impermeable surface; flood; skyfall; skyfallskartering; dagvattenhantering; hårdgjorda ytor; översvämning; växtbädd; vattenmagasin; fördröjning;

  Sammanfattning : Regn och översvämningar vid regn är ett problem som adresseras i allt fler kommuner. Detta arbete handlar om några av de utmaningar vi står inför när åtgärder ska planeras för att undvika översvämningar i tätorter. LÄS MER

 5. 5. Förslag på riktvärden för sulfathalter i ytvatten

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Julia Jonsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete kommer att vara den avslutande delen i mina studier inom samhällsbyggnads-programmet vid Luleå tekniska universitet. Under min verksamhetsförlagda utbildning, på WSP Sverige AB har jag fått arbeta i uppdrag där kunskaper om vattenkemi och biologi har behövts. LÄS MER