Sökning: "framtida lager"

Visar resultat 1 - 5 av 141 uppsatser innehållade orden framtida lager.

 1. 1. Lagret utan människan En fallstudie om lagerautomationens utveckling och framtid med fokus på Absolut Vodka Åhus

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Svedman; Ludvig Mattsson; [2021-06-30]
  Nyckelord :Automatisering; lagerautomation; lagerhantering; framtida lager; Industri 4.0; robotisering; Warehouse Management System; höglager och Artificiell Intelligens.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Kundernas höga krav på leveranser har bidragit till attförsörjningskedjor måste se över lagerhanteringen för att kunna konkurrera medlågkostnadsländer. Lagerhållning ska idag ske på ett snabbt och effektivt sätt, med möjlighetatt spåra leveranser. Industri 4. LÄS MER

 2. 2. Metadieges i spel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Frans Alexandersson Jensner; Erik Larsson; [2021]
  Nyckelord :Dieges; Ljudkategorisering; Ljuddesign; Metanarrativ; Simulation;

  Sammanfattning : Metadieges i spel presenterar en ny term för hur dieges kan kategoriseras i spel. En granskning har gjorts av modeller som tidigare använt begreppet dieges varpå en lucka har upptäckts. De tidigare modellerna kategoriserar inte ljud i metanarrativ när det finns två narrativa lager. LÄS MER

 3. 3. Using Twitter Attribute Information to Predict Stock Prices

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Roderick Karlemstrand; Ebba Leckström; [2021]
  Nyckelord :Stock price prediction; Machine Learning; Deep Learning; Time series prediction; Twitter; Twitter attributes;

  Sammanfattning : Being able to predict stock prices might be the unspoken wish of stock investors. Although stock prices are complicated to predict, there are many theories about what affects their movements, including interest rates, news and social media. With the help of Machine Learning, complex patterns in data can be identified beyond the human intellect. LÄS MER

 4. 4. Cirkulär Ekonomi : Framtidens Planeringsideal?

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Martin Jönsson; Gustaf Palmborg; [2021]
  Nyckelord :Circular Economy; Waste; Natural Resources; Sustainability; Recycling Urban planning.; Cirkulär ekonomi; Avfall; Naturresurser; Hållbarhet; Återvinning Samhällsplanering.;

  Sammanfattning : Today, the consumption of products is greater than ever. In order to be able to supply the market with products at the same rate as the consumption, natural resources are being extracted like never before. The majority of the extracted natural resources are after only one-time use, left to the nearest landfill, where it becomes waste. LÄS MER

 5. 5. Modelling the Flow and Allocation of Materials from Battery Recycling through Production

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Cecilia Kraft; Daniel Laving; [2021]
  Nyckelord :lithium-ion battery; recycling production; material flow allocation model; litiumjonbatteri; återvinning production; materialflödes- och allokeringsmodell;

  Sammanfattning : With the current shift towards renewable energy sources, the demand for batteries is expected to follow an exponential increase in the future, and lithium-ion batteries will be the bulk of it. In order to reduce carbon dioxide emissions from battery production and to secure future availability of critical metals, more batteries will need to be recycled. LÄS MER