Sökning: "framtida medier"

Visar resultat 1 - 5 av 258 uppsatser innehållade orden framtida medier.

 1. 1. De främst förekommande skadelokalisationerna inom padeltennis; skadeförekomst samt analys av förhållandet mellan kön, ålder och spelarnivå : En kvantitativ enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Rania Al-Hadithi; Malin Sigurdsson; [2023]
  Nyckelord :Acute injuries; racket sports; injury panorama; overuse injuries; Akuta skador; racketsport; skadepanorama; överbelastningsskador;

  Sammanfattning : Bakgrund: Padeltennis, en sport som på kort tid ökat explosionsartat i Sverige och lockat till sig många utövare- unga som gamla, tränade som otränade, kvinnor som män. Att börja med en ny sport kan innebära nya påfrestningar på kroppen, däribland många repetitiva slag som kan leda till överbelastningsskador samt akuta skador som det visat sig i studier för idrottare. LÄS MER

 2. 2. Högläsningens förtjänster och dess utmaningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Johanna Lindgren; Linda Billstrand; [2023]
  Nyckelord :Högläsning; språkutveckling; läsande förebilder;

  Sammanfattning : Att lyssna till en berättelse är en språklig aktivitet som barn ofta möter tidigt i livet. Även om högläsning som begrepp inte nämns i styrdokument eller kursplaner i svenska för årskurs 1–3, framgår vikten av att möta berättelser tydligt i det centrala innehållets delområden “läsa och skriva” och ”tala, lyssna och samtala”. LÄS MER

 3. 3. - Svenska är ju grunden till allting! : En undersökning av svensklärares arbete med hemmasittare på distans.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Johanna Novakovic Eklund; [2023]
  Nyckelord :Bedömning; Distansundervisning; Hemmasittare; Inramning; Klassifikation; Muntlig framställning; Problematisk frånvaro; Svenska;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka svensklärares arbete med hemmasittare. Detta görs genom att söka svara på följande frågeställningar:  Vad fokuserar svensklärare på och vilka avvägningar gör de i arbetet med hemmasittare?  Vilka framgångsfaktorer finns det när man jobbar med hemmasittares kunskaper i svenska? Undersökningens relevans motiveras med den betydelse både svenskämnet och fungerande skolgång har för elevers framtida utveckling. LÄS MER

 4. 4. Influencer endorsement via Youtube: Vilka faktorer påverkar konsumenters vilja att köpa skönhetsprodukter? : En kvantitativ replikationsstudie på den svenska marknaden.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Walaa Alhoumsi; Nadine Gamil; [2022]
  Nyckelord :Influencer; influencer endorsement; social sedia; purchase intention; e-WOM; perceived quality; impact; beauty products; youtube; beauty influencer.; Influencer; influencer endorsement; sociala medier; köpintention; e-WOM; upplevd kvalitet; påverkan; skönhetsprodukter; youtube; skönhetsinfluencer;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka inflytandet av influencers på sociala medier (SMI), elektronisk word-of-mouth (e-WOM) och upplevd kvalitet på svenska konsumenters köpintention vid skönhetsprodukter som rekommenderas av skönhetsinfluencers på Youtube. Det för att bidra till kunskap som företag kan utgå ifrån när de skapar sina marknadsföringsstrategier. LÄS MER

 5. 5. Hull hos hund och hundägarens inställning till utfodring och övervikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Pia Gerstenlauer; Patricia Thorsell; [2022]
  Nyckelord :Body condition score; BCS; fetma; hullbedömning; kunskap; utfodringsrutiner;

  Sammanfattning : Övervikt och fetma är en alltmer vanligt förekommande sjukdom hos hundar. I denna enkätstudie undersöks hundägares kunskap kring övervikt, hullbedömning och utfodring samt eventuella samband till deras egen hunds hull. LÄS MER