Sökning: "framtidens bostad"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden framtidens bostad.

 1. 1. Realisationsvinstbeskattning och dess påverkan på svenska hushåll

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Annie Jonestad Skog; Julia Dahlin; [2020]
  Nyckelord :Företagsekonomi; fastighetsekonomi; bostadsmarknad; inlåsningseffekter; kapitalvinstskatt; realisationsvinstskatt; rörlighet på bostadsmarknaden;

  Sammanfattning : Syftet med det här examensarbetet är att få insikt i hur effekterna av realisationsvinstbeskattning påverkar hushållens rörlighet på den svenska bostadsmarknaden i samband med ett bostadsbyte. Studien avser att redogöra grunderna för realisationsvinstbeskattning i Sverige, vilka för- och nackdelar det finns med att beskatta realisationsvinster vid bostadsförsäljningar samt hur realisationsvinstbeskattningen bör utformas för att besvara framtidens utmaningar. LÄS MER

 2. 2. Boendekollektiv – Framtidens boende?

  M1-uppsats, Jönköping University/Tekniska Högskolan; Jönköping University/Tekniska Högskolan

  Författare :Nilla Jönsson; Ida Fahlborg; [2020]
  Nyckelord :Boendekollektiv; co-living; bostadsmarknad; bostadsbrist; bostadsforskning; materialkvalitet;

  Sammanfattning : Syfte: För att kunna bygga långsiktigt behövs forskning angående vilken typ av boende som efterfrågas. Äldre forskning är baserad på den klassiska kärnfamiljen, något som inte är lika vanligt förkommande längre. När Sveriges befolkning blir fler och äldre blir de yngre lidande i form av utebliven bostad. LÄS MER

 3. 3. Framtidens inomhusmiljö - En kvantitativ studie i inomhusmiljö och behovet av ventilationskontroll i äldre småhus

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Stina Walberg; Martin Hed; [2020]
  Nyckelord :småhus; BFS 2011:26; inomhusmiljö; luftflöde; ventilationskontroll;

  Sammanfattning : Vi människor spenderar en stor del av våra liv inomhus, varför kvalitén på luften är av stor betydelse. En tydlig definition på begreppet god inomhusmiljö eller bra luftkvalité är svår att specificera, även om man vet att det finns ett flertal faktorer som påverkar den upplevda komforten och har inverkan på både människans hälsa och dess prestationsförmåga (Warfvinge & Dahlbom 2010). LÄS MER

 4. 4. En byggsten till framtidens bostad : en intervjustudie om allmännyttans samhällsansvar vid renoveringar

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Matilda Törneke; [2019]
  Nyckelord :Kommunala bostadsbolag; samhällsansvar; affärsmässighet; nyliberalism; välfärd; gentrifiering;

  Sammanfattning : Med jämna mellanrum dyker det upp artiklar om människor som behövt flytta efter renoveringar med omfattande hyreshöjningar och den bostadspolitiska debatten är hetare än på länge. De senaste årtiondena har kommunala bostadsbolag fått allt mer krav på att agera som privata bolag, med krav på vinst och affärsmässighet, samtidigt som ägarna – kommunen, har ett samhällsansvar. LÄS MER

 5. 5. VERTIKAL BOSTADSUTFORMNING I FRAMTIDENS FÖRTÄTNING AV STÄDER

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Mai Huynh; Linnea Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :Densification; vertical housing design; residential quality; room perception; Förtätning; vertikal bostadsutformning; livsmiljökvalitet; rumsupplevelse; rumsuppfattning ;

  Sammanfattning : Syfte: Den svenska befolkningen urbaniserar, invånare flyttar från landsbygden till tätbebyggda områden. Bostadsutformningen blir en viktig del för att vara yt-effektiv utan att försämra levnadsstandarden för de boende. De styrande regelverken utvecklas ständigt för att möta samhällets och teknikens utveckling. LÄS MER