Sökning: "framtidsfullmakt"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet framtidsfullmakt.

 1. 1. Framtidsfullmakten – ett tryggare alternativ till de hjälpåtgärder i form av god man eller förvaltare som samhället erbjuder?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Alexandra Tolge; [2021-02-04]
  Nyckelord :Framtidsfullmakt; Fullmaktsgivare; Fullmaktshavare; Förvaltare; Förvaltarskap; Godmanskap; God man; Granskare; Länsstyrelsen; Riksrevisionen; Ställföreträdare; Ställföreträdarskap; Överförmyndare;

  Sammanfattning : Massmedierna har de senaste åren inte lyckats att förmedla en särskilt nyanserad bild av varken det offentliga systemet med gode män och förvaltare eller det privata alternativet framtidsfullmakten. Även om det finns brister inom det offentligrättsliga systemet så är problemen inte lika stora och utbredda i verkligheten. LÄS MER

 2. 2. Framtiden för privaträttsligt ställföreträdarskap - En avtalsrättslig analys av framtidsfullmakter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erica Skoglund; [2020]
  Nyckelord :Avtalsrätt; civilrätt; framtidsfullmakt; fullmakt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Swedish law acknowledges two types of powers of attorney: självständiga and osjälvständiga. This essay aims to determine how continuing powers of attorney apply in the pre-existing legal system by determining what type of power of attorney this new document would be and discuss why the classification matters in practice. LÄS MER

 3. 3. Rätten att neka medicinsk behandling – Att utöva den negativa självbestämmanderätten själv eller genom annan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ellen Ekberg; [2020]
  Nyckelord :socialrätt; offentlig rätt; komparativ rätt; medicinsk rätt; framtidsfullmakter; negativ självbestämmanderätt; patienträtt; advance directives; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Patienter har i Sverige så kallad negativ självbestämmanderätt, det vill säga en rätt att neka behandling. Denna rätt återfinns i såväl patientlagen som i svensk grundlag. Den negativa självbestämmanderätten uttrycks bland annat genom kravet att patienten måste samtycka till medicinsk behandling för att sådan ska få genomföras. LÄS MER

 4. 4. Framtidsfullmakter och traditionella fullmakter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Lisa Danielsson; Marie Louise Nilsson; Anton Scholander; [2019]
  Nyckelord :framtidsfullmakt; fullmakt; god man; förvaltare; ställföreträdare; future power of attorneys; power of attorneys; trustee; deputy;

  Sammanfattning : Någon gång i livet drabbas av ett försämrat hälsotillstånd är mycket vanligt, men vilken typoch omfattning sjukdomen genererar varierar givetvis. Den 1 juli 2017 stiftades en lag omframtidsfullmakter som är tänkt att vara ett komplement till ställföreträdarskap och detraditionella fullmakterna. LÄS MER

 5. 5. Framtidsfullmakt - Möjligheter till och begränsningar av självbestämmande inför framtida kognitiva nedsättningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Celia Englund; [2018]
  Nyckelord :framtidsfullmakt; ställföreträdarskap; civilrätt; familjerätt; socialrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar lagen (2017:310) om framtidsfullmakter, dess bakgrund, innehåll och verkningar. Institutet framtidsfullmakt är tänkt att stärka den enskildes möjligheter att styra över sin framtid i fall av försämrad mental kapacitet. LÄS MER