Sökning: "framtidsplaner"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade ordet framtidsplaner.

 1. 1. En sjukamp mot cancer

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :André Ebbesson; Emmy Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Cancer; KASAM; fysisk aktivitet; salutogenes; förutsättningar; upplevelser;

  Sammanfattning : Utifrån statistiken från 2017 diagnostiserades cirka 61 000 individer med cancer, vilket är en ökning med 1 336 fler fall jämfört med året innan. Dessutom räknar man med att det om 20 år kommer vara 100 000 nya fall per år som diagnostiseras och att var tredje svensk kommer att få en cancersjukdom. LÄS MER

 2. 2. "Vad funkar för dig?" : Faktorer som främjar läsmotivation hos högstadieelever i lässvårigheter - En intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Susanne Barbus; Ulrika Eriksson; [2019]
  Nyckelord :läsmotivation; högstadiet; elever i lässvårigheter; specialpedagogik; Self-Determination Theory; self-efficacy; intervju;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att bidra med kunskap om läsmotivation hos högstadieelever i lässvårigheter ur ett elev- och lärarperspektiv. Med en kvalitativ ansats i form av semi-strukturerade forskningsintervjuer undersöktes vilka faktorer som elever och lärare uppfattade som främjande för läsmotivation. LÄS MER

 3. 3. Hemma bra men borta bäst? : En jämförelse mellan inshoring och nearshoringför hållbara företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Anna Atterfors; Julia Gustafsso; [2018]
  Nyckelord :Nearshoring; Inshoring; Supply Chain Management; Sustainable Supply Chain Management; Cost; Risk; Value; Nearshoring; Inshoring; Supply Chain Management; Sustainable Supply Chain Management; Kostnad; Risk; Värde; Hållbarhet;

  Sammanfattning : Bakgrund och problematisering Under 90-talet flyttade många företag sin produktion till lågkostnadsländer långt bort för att minska sina produktionskostnader och därmed öka konkurrensfördelarna. Nu menar forskare att denna trend börjat vända, och företag väljer att flytta tillbaka sin produktion till hemlandet eller i ett närliggande lågkostnadsland då det visat sig att totalkostnaden inte blev lägre. LÄS MER

 4. 4. Varför flytta, varför stanna? : En kvalitativ studie om hur unga kvinnor i Dalarna ser på arbete, studier och att flytta från eller bo kvar på sin hemort.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Moa Svarf; [2018]
  Nyckelord :Gender contracts; Dalarna county; Affection; Young women; Future; Genuskontrakt; Dalarna; Påverkan; Unga kvinnor; framtid;

  Sammanfattning : I dagens samhälle verkar utbildning och arbete vara en allt större del av vårt liv. Tidigare studier visar tydliga tendenser mot att allt fler unga väljer att studera vidare efter gymnasiet, känner sig stressade inför sin livssituation och väljer att flytta från sin hemort för utbildning och arbete på andra orter. LÄS MER

 5. 5. Jobb spelar ingen roll : studenters intention att stanna i Luleå efter studierna

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Michelle Lorinius; [2018]
  Nyckelord :Theory of planned behavior; university students; intentions; emigration; future plans; Theory of planned behavior; universitetsstudenter; intentioner; utflyttning; framtidsplaner;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ta reda på studenters intention att stanna i Luleå efter avslutade studier vid Luleå tekniska universitet. För att ta reda på detta användes Theory of planned behavior (TPB). Deltagarna var 407 studenter från olika program vid LTU. En elektronisk enkät mailades ut till studenterna. LÄS MER