Sökning: "franchising strategy"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden franchising strategy.

 1. 1. Franchisestrategi för producenter av cirkulära odlingssystem : en studie av Johannas Stadsodlingar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Gustaf Knutsson; Teodor Rosenlew; [2022]
  Nyckelord :Cirkulära odlingssystem; Internationell expansion; Franchising;

  Sammanfattning : På grund av den utveckling som ses i samhället idag med krav från konsumenter om spårbarhet från leverantörer och kunna konsumera med gott samvete (så) ställs det höga krav på dagens livsmedelsproduktion. Denna höjda medvetenhet har lett till ett ökat intresse för hållbara odlingssystem såsom cirkulär odling. LÄS MER

 2. 2. Examining Strategic Planning and Use of Intellectual Capital through Spectacles : A study on how small businesses implement intellectual capital into their strategic planning using cases of independent optical firms

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Piia Hyytiä; Emma Karvik; [2020]
  Nyckelord :Strategic Planning; Intellectual Capital; SME; Implementation; Management; Optical Industry; Accounting;

  Sammanfattning : In the business world of today and the knowledge-based economy that we are living in, with challenges such as digitalization and globalization, traditional sources of competitive differentiation are being stripped away. Due to this more businesses have started realizing their core capability to be the invisible assets of their firm rather than the visible ones. LÄS MER

 3. 3. A Stewardship Perspective on Goal Alignment in International Social Franchising

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Jonas Billen; Saga Schéele; [2020]
  Nyckelord :Stewardship Theory; Social Franchising; NGO; Goal alignment; International Franchising;

  Sammanfattning : Nongovernmental organizations (NGOs) are among those that have adopted the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development. Some NGOs may strive to address global challenges and aim to expand internationally. Social franchising offers a possible strategy for that matter. LÄS MER

 4. 4. Etablering av svenska fastighetsverksamheter i främmande kulturer : En studie om svenska fastighetsföretag i Spanien

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Josefin Coloma Johansson; Linnéa Westin; [2020]
  Nyckelord :International establishment; entry strategy; expansion; real estate companies; Spain; broker; culture; internationalization; globalization; Utlandsetablering; inträdesstrategi; expansion; fastighetsföretag; Spanien; mäklare; kultur; internationalisering; globalisering;

  Sammanfattning : Background: At all times people have traded with each other but, over time, cross-border trade has evolved and more companies have chosen to internationalize. Some companies are content to act in their original market, while others choose to expand by establishments in foreign markets. LÄS MER

 5. 5. Following the Recipe Brings Franchisees to the Table : A Case Study Consolidating Purchasing and Calculating Cost Savings at Franchisees

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Matilda Engblom; Katarina Nyberg; [2019]
  Nyckelord :Spend Analysis; Franchising; Consolidation; Purchasing Cost Savings; Franchisor-franchisee relationship; Regain Insight and Control;

  Sammanfattning : Course: Degree Project in Supply Chain Management, the Business Administration and Economics Programme, 4FE19E Authors: Matilda Engblom and Katarina Nyberg Supervisor: Arash Kordestani Examiner: Helena Forslund Title: Following the Recipe Brings Franchisees to the Table - A Case Study Consolidating Purchasing and Calculating Cost Savings at Franchisees Background: As a franchisor, Company X does not have insight or control in purchasing at their franchisees. Spend analysis is a tool used to identify current purchased volumes and costs. LÄS MER