Sökning: "frankenstein"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet frankenstein.

 1. 1. The Nameless Monster in Mary Shelley’s Frankenstein : An Analysis of The Unnameable Monster’s Monstrosity

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Ginger Radonjic Strid; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Från Shelley till Asimov : Medvetandets filosofis utveckling i science fiction

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Daniel Johansson; [2019]
  Nyckelord :medvetandets filosofi; kropp och medvetande problemet; mary shelley; frankenstein; isaac asimov; i robot; the complete robot; the bicentennial man; 200-årsmannen; science fiction; sci-fi;

  Sammanfattning : Uppsatsen beskriver utveckling av medvetandets filosofi i science fiction mellan 1800-talet och mitten av 1900-talet. För analysen används Mary Shelleys Frankenstein och Isaac Asimovs the Bicentennial Man. Utvecklingen i science fiction går parallellt med utveckling inom filosofin. LÄS MER

 3. 3. A feminist reading of Mary Shelley's Frankenstein

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Mikael Hillerström; [2019]
  Nyckelord :Mary Shelley; Frankenstein; feminist reading; gender roles;

  Sammanfattning : This essay is a feminist analysis of Mary Shelley’s Frankenstein; or, The Modern Prometheus (1818) that shows how Shelley criticizes society through presenting feminist viewpoints. I argue that Shelley critiques traditional gender roles by punishing characters subscribing to them. Most of the characters conform to traditional gender stereotypes. LÄS MER

 4. 4. “Frankenstein Complex” in the Realm of Digital Humanities : Data Mining Classic Horror Cinema via Media History Digital Library (MHDL)

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Filmvetenskap

  Författare :Tianyu Jiang; [2019]
  Nyckelord :Digital Humanities; “Frankenstein Complex”; Meta-inquiry; Media History Digital Library; Arclight; Digital archive; Data mining; Classic horror cinema; Film phenomenology; Queer phenomenology; Horror spectatorship;

  Sammanfattning : This thesis addresses the complexity of digitalization and humanities research practices, with a specific focus on digital archives and film history research. I propose the term “Frankenstein Complex” to highlight and contextualize the epistemological collision and empirical challenges humanities scholars encounter when utilizing digital resources with digital methods. LÄS MER

 5. 5. ”ALLA MÄNNISKOR ÄLSKAR OSS SÅ LÄNGE VI TILLHÖR DEM” - En studie av relationen mellan människor och människoliknande robotar i Westworld och Äkta Människor.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Emelie forslund; [2018-04-12]
  Nyckelord :Human-robot interaction; Science fiction television; Science fiction – Criticism and interpretation; Representation; Frankenstein complex;

  Sammanfattning : SUMMARY: In this study the goal has been to analyze how the relationship between humans and robots are represented in two science fiction series; Westworld and Real Humans (Äkta Människor). Based on the theories of Stuart Hall about representation, Julie Wosk’s book My fair laides and Gorman Beauchamps article The Frankenstein complex and Asimov’s Robots, I have studied how the humanlike robots are represented and how the myths of the Frankenstein complex and the myth of Pygmalion are represented in the two series. LÄS MER