Sökning: "frankrike under andra världskriget"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden frankrike under andra världskriget.

 1. 1. Franska fagotten under naziockupationen : En analys av Jean Françaixs Divertissement för fagott och stråkkvintett

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Daniel Handsworth; [2018]
  Nyckelord :Françaix; divertissement; fagott; stråkkvintett; fransk musik; andra världskriget;

  Sammanfattning : Jean Françaix (1912 – 1997) var en av 1900-talets prominenta franska tonsättare. 1942, mitt under tyskaockupationen av Frankrike, skrev han verket Divertissement för fagott och stråkkvintett. LÄS MER

 2. 2. Study of a Sauropod Dinosaur Vertebra Found in the Kimmeridgian of Cricqueboeuf (Normandy, France)

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Charlotte André; [2018]
  Nyckelord :Sauropoda; Dinosaurs; Vertebra; Kimmeridgian; Normandy; France; Sauropod; dinosaurie; ryggkota; Kimmeridgian; Normandie; Frankrike;

  Sammanfattning : In 1999 a Kimmeridgian age vertebra of a sauropod dinosaur was discovered directly in a layer of clays from Cricqueboeuf in Normandy, France. The vertebra is now located at the Paleospace museum and was part of an inventory in 2015 as well as the subject of this Master thesis. LÄS MER

 3. 3. Invandring och ekonomisk tillväxt - En teoretisk studie av flyktinginvandringens påverkan på OECD-länder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Maja Adeborg; [2016]
  Nyckelord :Invandring; ekonomisk tillväxt; flyktingar; humankapital; Business and Economics;

  Sammanfattning : Världen, och framförallt Europa, står idag inför stora påfrestningar med en flyktingström vars storlek enbart kan liknas med den under andra världskriget. Denna uppsats syftar till att svara på frågor kring flyktinginvandringens påverkan på den ekonomiska tillväxten på lång sikt. LÄS MER

 4. 4. Demokratiska krigsbrott : En studie av tyska krigsfångar i franska och amerikanska händer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Robert Öhlund; [2013]
  Nyckelord :Krigsbrott; andra världskriget; Genevekonventionen; krigsfångar;

  Sammanfattning : I studien kommer jag analysera skillnaden mellan norm och praxis i implementerandet av Genevekonventionen från 1929. Genom en fallstudie av två västerländska, demokratiska stater med samma norm, det vill säga 1929 års Genèvekonvention vill jag studera deras behandling, det vill säga praxis, av tyska krigsfångar från den 11 maj 1942 fram till Västtysklands grundande, den 23 maj 1949. LÄS MER

 5. 5. Boyd vid Meuse : En studie av beslutsprocesser i den tyska och franska armén under andra världskriget

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Simon Franzén; [2010]
  Nyckelord :OODA; Beslutsprocess; Frankrikes fall;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att analysera Tysklands anfall mot Frankrike år 1940 och närmre bestämt vad som hände vid floden Meuse mellan den 12 – 14 maj utifrån ett beslutsfattande perspektiv. För att kunna uppnå syftet valdes först en beslutsfattningsteori, OODA – loopen, som låg till grunden för bildandet av ett analysverktyg. LÄS MER