Sökning: "frankrikes grundlag"

Hittade 1 uppsats innehållade orden frankrikes grundlag.

  1. 1. Integration eller INTEgration - En idéanalys av svensk och fransk integrationspolitik

    L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Tora Landgren; Elin Svensson; [2009]
    Nyckelord :Frankrike; Sverige; Integrationspolitik; Grundlag; Offentligt etos; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Föreliggande arbete innehåller en jämförande idéanalys av grundläggande värden som formar svensk och franks integrationspolitik. Utgångspunkten för arbetet är de båda ländernas likartade problem med kravaller och uppror i invandrartäta storstadsområden. LÄS MER