Sökning: "franska muntlig"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden franska muntlig.

 1. 1. Moderna språk: Vad önskar sig gymnasieelever i sin franskundervisning?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Serge-Brice Gansou; Karl-Oskar Mogenfelt; [2020]
  Nyckelord :Franska; Moderna språk; Motivation; Kommunikation; Grammatik; Översättning;

  Sammanfattning : I detta arbete utforskar vi gymnasieelevers motivationsgrunder i moderna språk, utifrån de moment som förekommer under deras lektioner: kommunikation (lyssnande, tal, läsning och skrivande), samt grammatik och översättning. Metoden som använts är kvantitativ undersökning genom elevenkäter till elever som tidigare studerat franska på högstadiet och fortsatt med det på gymnasienivå. LÄS MER

 2. 2. Fokus på uttal i franskundervisningen - en läromedelsanalys

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Kristina Persson; [2020]
  Nyckelord :franska; moderna språk; läromedelsanalys; läromedel; uttal; uttalsundervisning; språkinlärning;

  Sammanfattning : När man lär sig ett främmande språk visar forskning att uttal är betydelsefullt både för att kommunikationen ska fungera och för bedömningen av den enskilde talaren. I muntlig kommunikation är det nödvändigt att tala och därmed också att uttala ord på det främmande språket på ett så tydligt sätt som möjligt, vilket betyder att uttal är något som bör övas på inom ramen för språkundervisning. LÄS MER

 3. 3. Språklärares strategier och arbetssätt för att träna elevernas muntliga kommunikativa förmåga : En studie baserad på intervjuer av sex lärare i moderna språk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Anne-Charlotte Plante; [2019]
  Nyckelord :Strategier; arbetssätt; muntlig kommunikativ förmåga; moderna språk; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på vilka arbetssätt och strategier lärare i franska och övriga moderna språk använder sig av för att organisera undervisningen i muntlig språkfärdighet för att utveckla elevernas muntliga kommunikativa förmåga och varför de väljer att göra som de gör. I studien intervjuades sex verksamma lärare i moderna språken, i franska, spanska och tyska. LÄS MER

 4. 4. Att vilja och våga samtala på målspråket : Faktorer som påverkar elevers vilja och förmåga till muntilig interaktion på franska

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Eva Engström Dray; [2019]
  Nyckelord :kommunikativ språksyn; muntlig interaktion; kognitiva faktorer; socio-affektiva faktorer; willingness to communicate; task based language teaching; formelstrukturer;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to deepen the knowledge about factors that influence students’ willingness and ability to oral interaction in a target language, in this case French. It also aimed to achieve a clearer picture of the tasks the students work with and would like to work with in classroom situations. LÄS MER

 5. 5. Muntlig språkfärdighet i franska : En observation av muntlig interaktion mellan lärare och elever i klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Kaze Joselyne; [2019]
  Nyckelord :oral proficiency; French; mother tongue; oral communication; oral interaction; Muntlig språkfärdighet; franska; modersmål; muntlig kommunikation; muntlig interaktion;

  Sammanfattning : This thesis focuses on oral proficiency in French by learners of French at a Swedish high school. The purpose of this work was to try to find out to what extent and in what situations the learners speak in the target language at the time of the teaching. The study was conducted through both a qualitative and a quantitative study. LÄS MER