Sökning: "franska text"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden franska text.

 1. 1. SVÅRIGHETER OCH STRATEGIER I ÖVERSÄTTNING AV TEORETISKA TEXTER. Exempel ur de svenska översättningarna av ”Från en identitet till en annan” av Julia Kristeva och ”Vad är en text?” av Paul Ricoeur

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Agneta Rehal Johansson; [2020-06-11]
  Nyckelord :Översättarprogrammet; franska; translation; theoretical texts; Kristeva; Ricoeur; strategies; scientific texts;

  Sammanfattning : This master thesis deals with the translation of theoretical texts in the humanities. My main purpose is to investigate the special difficulties and strategies in translating this type of text. LÄS MER

 2. 2. Dans le monde des « clodos », « clébards » et « cainfris ». La traduction de l’argot français dans Vernon Subutex de Virginie Despentes

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Zelda Tuvesson; [2020-02-10]
  Nyckelord :franska; Argot; slang; standardisation; stratégies de traduction; traductologie descriptive; translation strategies; descriptive translation studies;

  Sammanfattning : Slang , sometimes referred to as a social variation in language, can be a challenge for thetranslator due to its rapid evolution and lack of equivalences in the target language. This paperexamine the translation of slang and the phenomenon of standardization through the Swedishtranslation of the French author Virginie Despentes’s novel Vernon Subutex 2 . LÄS MER

 3. 3. Hôtel Pacifique - "det stilla hotellet" : Översättning av en modern franskkanadensisk pjäs med åtföljande analys och översättningskommentar

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Tolk- och översättarinstitutet

  Författare :Karin Johansson; [2020]
  Nyckelord :Drama translation; Newmark; Communicative translation; Québécois French; Colloquial speech; Dramaöversättning; Newmark; Kommunikativ översättning; Québecfranska; Talspråk;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats utgår från en egen översättning från franska till svenska av delar ur pjäsen Hôtel Pacifiqueav den franskkanadensiska författaren Fanny Britt.Syftet med examensarbetet är, förutom att skapa en spelbar text som fungerar i sin målspråkskontext, att undersöka det specifika i att översätta dramatik. LÄS MER

 4. 4. French AXA Insurance Word Embeddings : Effects of Fine-tuning BERT and Camembert on AXA France’s data

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Hend Zouari; [2020]
  Nyckelord :NLP; Language model; Word embedding; BERT; camemBERT; NLP; Language model; Word embedding; BERT; camemBERT;

  Sammanfattning : We explore in this study the different Natural Language Processing state-of-the art technologies that allow transforming textual data into numerical representation. We go through the theory of the existing traditional methods as well as the most recent ones. LÄS MER

 5. 5. “Man är man och kvinna är kvinna”. : En fallstudie om Top-down State feminism och genusnormer i Tunisien.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Yasmine Naila Skhiri; [2020]
  Nyckelord :State feminism; top-down; genusnormer; jämställdhet.;

  Sammanfattning : In comparison with other Muslim Arabic countries, Tunisia have attained a unique and successful progress when it comes to women’s rights and gender equality. According to researchers, the progress of women’s rights in Tunisia is due to a policy of top down State feminism that the country has adapted since the independence from the French colonialism 1956. LÄS MER