Sökning: "franska"

Visar resultat 1 - 5 av 540 uppsatser innehållade ordet franska.

  1. 1. PERSPECTIVES NARRATIVES DANS L’AMANT. Une étude de la focalisation chez Marguerite Duras

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

    Författare :Emilia Wibron Vesterlund; [2019-02-20]
    Nyckelord :franska; Focalisation; Marguerite Duras; L’Amant; perspective narrative;

    Sammanfattning : Denna uppsats har som mål att undersöka narrativa perspektiv i boken Älskaren av Marguerite Duras. Ämnet för uppsatsen är fokalisering och författarinnans val av berättarstil. LÄS MER

  2. 2. ALTERNANCE CODIQUE EN FRANÇAIS L3. Étude de la production orale d'apprenants russophones en Biélorussie

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

    Författare :Jakob Hilding; [2019-02-20]
    Nyckelord :franska; l acquisition d une L3; influence translinguistique; alternance codique; la langue française; la langue russe; la langue biélorusse; språkinlärning; kodväxling; ryska språket; franska språket;

    Sammanfattning : The aim of the present essay is to contribute to the understanding of cross-linguisticinfluence in general, and more precisely in the acquisition of French L3 by Russianspeaking learners. Williams & Hammarberg (1998) put forward that the source languages, L1 and L2, take on different roles during oral L3 production of multilingual speakers, either as supplier or instrumental. LÄS MER

  3. 3. Études diachroniques de la négation en français depuis le Moyen Âge

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

    Författare :Rasmus Persson; [2019-02-19]
    Nyckelord :franska;

    Sammanfattning : Vi framlägger i den här uppsatsen tesen att franskan i det förflutna har genomgåtttvå eller tre omdaningar beträffande det semantiska värdet av “dubbelnegationen.”I klassisk latin gav två negeringar en positiv utsaga, men i det vulgära senlatinetförtärkte de istället varandra, en egenskap som stannat kvar i de romanska språken(första omdaningen). LÄS MER

  4. 4. « ILS AVANÇAIENT LES GENS VERS LES LUMIÈRES... ». La dislocation à droite dans un chapitre de Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline et dans ses deux traductions suédoises

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

    Författare :Eric Margér; [2019-02-12]
    Nyckelord :franska; Traductologie; oralité; dislocation à droite; français; suédois; Céline; Voyage au bout de la nuit;

    Sammanfattning : Författaren Louis-Ferdinand Céline förnyade med sin säregna stil den franska litteraturen; bland annat använde han sig av många talspråkliga element. Ett av dessa är final dislokation, som är vanlig i talad franska, men sällsynt i skriftspråk före Céline. LÄS MER

  5. 5. TOUJOURS EDDY? Entre fiction et réalité : une étude sur la relation ambiguë entre Édouard Louis et son oeuvre 'En finir avec Eddy Bellegueule'

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

    Författare :Evelina Arvén; [2019-01-31]
    Nyckelord :franska; Édouard Louis; En finir avec Eddy Bellegueule; autofiktion;

    Sammanfattning : Den här uppsatsen är en bred romananalys som undersöker förhållandet mellan den franska författaren Édouard Louis och hans självbiografiska roman Göra sig kvitt Eddy Bellegueule (En finir avec Eddy Bellegueule) från 2014. Syftet är att kritiskt undersöka författarens egen syn på sitt verk och att i sin tur studera hur verket återspeglar författaren och förmedlar hans sociologiska och politiska avsikter, samt att ta reda på huruvida hans smärtsamma förflutna påverkar relationen författare-verk. LÄS MER