Sökning: "franzen"

Visar resultat 1 - 5 av 373 uppsatser innehållade ordet franzen.

 1. 1. Coworking Spaces: Fuel for Entrepreneurship

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Friederike Victoria Franzen; Kristin Hamann; [2020]
  Nyckelord :motives; entrepreneurship; entrepreneurs; coworking spaces; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose. This research aims to investigate entrepreneurs’ motives in entering coworking spaces (CWS), and how they are interlinked with entrepreneurs’ motives in pursuing an entrepreneurial career. Methodology. LÄS MER

 2. 2. Äldre svenskars uppfattning om preventiva åtgärder för att minska risken att infekteras av COVID-19 : Att kombinera teori och praktik för att ta fram effektiv förebyggande hälsokommunikation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Johnny Franzén; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: För att undvika att bli smittad av coronaviruset och drabbas av covid-19 behöver människor hålla ett visst avstånd till varandra. Särskilt viktigt är det att de som är 65 år och äldre lyssnar till den här informationen och följer rekommendationerna som kommuniceras. LÄS MER

 3. 3. Mapping Connectivity in the Swedish Agricultural Landscape

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :William Franzén; [2020]
  Nyckelord :; GIS; Circuitscape; Structural Connectivity; Agriculture; Landscape; Perennialization; Land use;

  Sammanfattning : The changes that Swedish agriculture has undergone during the 20th century has resulted in strongly increased productivity, but at the cost of more intensive environmental impacts. One of these is loss of biodiversity, which is driven by, e.g., usage of pesticides and loss and fragmentation of habitats. LÄS MER

 4. 4. Kvinnliga chefer i föräldraskap och yrkesliv : En kvalitativ studie om hur kvinnliga chefers föräldraskap och yrkesliv samverkar med varandra

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Sofia Pham; Tove Franzén Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Motherhood; female manager; career; parental leave; parenthood; Moderskap; kvinnliga chefer; karriär; föräldraledighet; föräldraskap;

  Sammanfattning : The aim of our study was to investigate how women in management positions experience the relationship between parenthood and their careers. We also wanted to study how these women experienced expectations from society on parenting in relation to their careers. LÄS MER

 5. 5. The Relationship Between CSR and Stock Price Crash Risk and the Impact of Mandatory Sustainability Disclosure Regulation - A Study on Listed Nordic Companies

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Andi Kullashi; Oscar Franzén Ehrlich; [2020]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; Stock Price Crash Risk; Mandatory Sustainability Disclosure; Accounting Transparency;

  Sammanfattning : This study examines the association between corporate social responsibility (CSR) and stock price crash risk in listed Nordic companies using data from 2014-2019, and if mandatory sustainability disclosure regulation has an impact on this association in Sweden and Finland. A CSR based model explaining stock price crash risk is employed to test the aforementioned. LÄS MER