Sökning: "franzen"

Visar resultat 1 - 5 av 378 uppsatser innehållade ordet franzen.

 1. 1. En oönskad fader? En studie i talerätt vid fastställande och hävande av faderskap för en presumtiv fader

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Felix Franzén Leibnitz; [2019-02-08]
  Nyckelord :fastställande av faderskap; hävande av faderskap; faderskap; talerätt vid hävande av faderskap; talerätt vid fastställande av faderskap; talerätt; genetisk fader; rättslig fader; fel fader; fel pappa; faderskap i Europakonventionen;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om den presumtiva faderns talerätt och hur den är reglerad i den svenska föräldrarätten samt hur den har behandlats i Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheternas (Europadomstolen) praxis. Det är ett viktigt ämne eftersom talerätten har blivit kopplad både till barnets bästa och till den presumtiva faderns mänskliga rättigheter. LÄS MER

 2. 2. PCI versus bypass-operation av kranskärlen : En jämförande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Radiologi; Uppsala universitet/Radiologi; Uppsala universitet/Radiologi

  Författare :Niki Niavarani; Runya Franzén; Hilal Kursun; [2019]
  Nyckelord :PCI; Quality of life; CABG; PCI; CABG; Bypass; livskvalité;

  Sammanfattning : ABSTRACT Introduction: When it comes to choosing treatment for patients with coronary artery disease the prevailing opinions are split between PCI and CABG. A review of comparative researches that has been done in the subject can help bring clarity in the question of which treatment has the best results. LÄS MER

 3. 3. "Numera förväntar sig kunderna att hotellen kan erbjuda bra uppkoppling" : En studie om information- och kommunikationstekniken (IKT) och den digitala påverkan på turistindustrin utifrån resenärers och reseaktörers perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Ebba Axlund; Linnea Franzén; [2019]
  Nyckelord :turistindustrin; IKT; internet; online-bokningar; kommunikation; digital påverkan; reseaktörer; resenärer;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Employer branding: Ett annat ord för att undvika extra personalkostnader? : En kvantitativ uppsats om förväntningar på lön

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Mikael Franzén; Sofie Thor Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Employer branding; Lön; Tvåfaktor-teorin; Organisatorisk rättvisa;

  Sammanfattning : Employer branding modellen har blivit allt mer vanlig för arbetsgivare att använda i syfte att förbättra deras rykte om att vara en attraktiv arbetsgivare. Användandet av employer branding har som mål att attrahera, rekrytera och behålla de mest talangfulla arbetstagarna. Men lön prioriteras inte i modellen. LÄS MER

 5. 5. FrankZlicer : Direct slicing using arcs

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för data- och systemvetenskap

  Författare :Johan Franzén; [2019]
  Nyckelord :FDM; Additive Manufacturing; 3D-printing; CAM; STEP; G-Code; Arc; Slicer;

  Sammanfattning : 3D printing a CAD modelnormally requires conversion into a polygon mesh, usually an STL-file, in orderto be able to load the model in the slicer. This conversion destroys roundsurfaces and replaces them with flat surfaces. Slicing a polygon mesh resultsin one or more polygons, consisting of a number of straight lines. LÄS MER