Sökning: "fraseologiska enheter"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden fraseologiska enheter.

 1. 1. Hålla huvudet kallt. Bildspråk och kulturella aspekter i ryska och svenska idiom

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Martina Brithell; [2020-09-02]
  Nyckelord :ryska; fraseologiska enheter; idiom; kroppsdelsidiom; somatisk fraseologi; fasta fraser; lexikaliserade fraser;

  Sammanfattning : Syftet med med uppsatsen var att utforska, beskriva och analysera idiom som innehåller huvud iryska och svenska utifrån deras bildspråk och kulturella aspekter. Idiomen definierades utifrånegenskaperna hög grad av idiomacitet, semantisk-syntaktisk stabilitet och att de var lexikaliserade. LÄS MER

 2. 2. "Dra alla över en kant" : En studie av ungdomars förståelse och användning av idiom.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Elin Augustsson; [2017]
  Nyckelord :Idiom; fraseologiska enheter; ungdomar; andraspråk; kön;

  Sammanfattning : .... LÄS MER