Sökning: "fredin"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade ordet fredin.

 1. 1. GNSS undersökning : För bättre precision i smartphones

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Elias Fredin; [2019]
  Nyckelord :Trilateration; Pseudorange; Satellites; Java; Android; Server; Ephemeris; GALILEO; GPS; Satellite Positioning; Trilateration; Pseudorange; Satelliter; Java; Android; Server; Ephemeris; GALILEO; GPS; Satellitpositionering;

  Sammanfattning : To be able to receive a position from a smartphone user is very valuable. Wit- hout this many applications would not work at all. For many applications the existing position libraries are not good enough, for example augmented reality applications which requires millimeter precision for a good experience. LÄS MER

 2. 2. Det är inte bara tanken som räknas

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Lundin; Fanny Fredin; Martina Hellberg; [2019]
  Nyckelord :Diskurs; Mångfald; Hållbarhet; Isomorfism; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Det är inte bara tanken som räknas Seminariedatum: 2019-01-17 Kurs: FEKH49, Examensarbete i organisation på kandidatnivå, 15 HP Författare: Fanny Fredin, Martina Hellberg, Malin Lundin Handledare: Stefan Sveningsson Nyckelord: Diskurs, Mångfald, Hållbarhet, Isomorfism Syfte: Syftet med vår studie är att öka förståelse för hur en organisation uppfattar, kommunicerar och påstår sig arbeta med två diskurser; Mångfald och Hållbarhet. Vidare undersökes även om detta stämmer överens med chefers uppfattning av diskurserna och vad de anser sker i praktiken. LÄS MER

 3. 3. Deep Reinforcement Learning for Adaptive Human Robotic Collaboration

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Johan Fredin Haslum; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Robots are expected to become an increasingly common part of most humans everyday lives. As the number of robots increase, so will also the number of human-robot interactions. For these interactions to be valuable and intuitive, new advanced robotic control policies will be necessary. LÄS MER

 4. 4. Implementering av CSR-strategier i små till medelstora företag med hjälp av styrsystem : En fallstudie av fyra svenska byggföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Amanda Gustavsson; Moa Fredin; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Förutsättningar för det nya nationella försvaret : En fallstudie av plutonchefskapet vid den 161.strilbataljonen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Fredrik Fredin; Peter Johnsson; [2018]
  Nyckelord :Administrate; HR-Transformation; leadership; management; national defence; organisational change; paradox change; Swedish Armed Forces; Swedish Air Force; administration; chefskap; HR-Transormation; ledarskap; nationellt försvar; paradoxförändring; organisationsförändring; Försvarsmakten; Flygvapnet;

  Sammanfattning : Omvärldsförändringar har inneburit att regeringen gett Försvarsmakten en ny inriktning med ett ökat fokus på förmågan att försvara Sverige. Syftet med denna studie är att skapa förståelse för förutsättningarna för chefskapet på plutonsnivån i det nationella försvaret och utveckla kunskap om vilka förutsättningar plutoncheferna har att möta de krav som det nya nationella försvaret ställer. LÄS MER