Sökning: "fredningseffekter"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet fredningseffekter.

  1. 1. Fredningseffekter och rekryteringsproblem hos abborre (Perca fluviatilis) i Stockholms skärgård

    Kandidat-uppsats, Högskolan på Gotland/Institutionen för kultur, energi och miljö

    Författare :Karl Magnus Johansson; [2011]
    Nyckelord :Fisk; fiskekologi; fredningseffekter; Östersjön;

    Sammanfattning : Effects of fishery closure on perch was detected as female perch was on average 5 cm longer in closed areas compared to non-closed areas. This could be a result of larger individuals surviving as an effect of reduced fishing. No effect was detected on the reproduction rate of YOY (young of the year) perch. LÄS MER