Sökning: "fredrik ahlborg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden fredrik ahlborg.

 1. 1. En studie i användandet av Single Sign-On inom offentlig sektor

  C-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :Fredrik Ahlborg; Johnny Hålsjö; [2008-06-30]
  Nyckelord :användarhantering; centraliserad; decentraliserad; offentlig sektor; Single Sign-On;

  Sammanfattning : Idag använder verksamheter sig av en mängd olika applikationer och system. Dessa kräver olika typer av behörighet, beroende på vilken befattning användaren innehar i verksamheten. Det traditionella sättet för att autentisera sig i dessa system är att använda sig av användarnamn och lösenord. LÄS MER

 2. 2. En studie i användandet av Single Sign-On inom offentlig sektor

  C-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :Fredrik Ahlborg; Johnny Hålsjö; [2008-06-30]
  Nyckelord :användarhantering; centraliserad; decentraliserad; offentlig sektor; Single Sign-On;

  Sammanfattning : Idag använder verksamheter sig av en mängd olika applikationer och system. Dessa kräver olika typer av behörighet, beroende på vilken befattning användaren innehar i verksamheten. Det traditionella sättet för att autentisera sig i dessa system är att använda sig av användarnamn och lösenord. LÄS MER

 3. 3. En studie i användandet av Single Sign-On inom offentlig sektor

  C-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :Fredrik Ahlborg; Johnny Hålsjö; [2008-06-30]
  Nyckelord :användarhantering; centraliserad; decentraliserad; offentlig sektor; Single Sign-On;

  Sammanfattning : Idag använder verksamheter sig av en mängd olika applikationer och system. Dessa kräver olika typer av behörighet, beroende på vilken befattning användaren innehar i verksamheten. Det traditionella sättet för att autentisera sig i dessa system är att använda sig av användarnamn och lösenord. LÄS MER