Sökning: "fredrik barth"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden fredrik barth.

 1. 1. The Lost Ethnic Group - Afro-Latinos in Latin America. A comparative study of the negotiation and reconstruction of ethnic boundaries of Afro-Latinos in Brazil and Colombia

  Master-uppsats, Lunds universitet/Graduate School

  Författare :Andrea Ringvad Friederich; [2017]
  Nyckelord :social exclusion; Racial discrimination; ethnic boundaries; Afro-Latinos; Latin America; Brazil; Colombia; Fredrik Barth; critical discourse analysis.; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis examines the exclusion and socioeconomic marginalization of Afro-Latinos in Latin America. This population has historically been put in the ambiguous position of continuous inclusion and alienation within Latin American societies, which serves as the foundation for their marginalization and social exclusion. LÄS MER

 2. 2. “Joskus rajaton rikkoo rajan – Ibland bryter den gränslösa gränsen” : Religiös identitet hos första, andra och tredje generationens sverigefinländare

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Anoo Niskanen; [2017]
  Nyckelord :Religiosity; culture; language; national minorities; diversity; anomaly; generations; Swedish Finlanders; Sweden Finns; assimilation; revival movements; Nancy T. Ammerman; Lori Peek; Thomas Hylland Eriksen; Fredrik Barth; Religiositet; kultur; språk; nationella minoriteter; mångfald; anomali; generationer; sverige-finländare; sverigefinnar; assimilering; väckelserörelser; Nancy T. Ammerman; Lori Peek; Thomas Hylland Eriksen; Fredrik Barth;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka vilka olika religiösa inriktningar som finns bland sverigefinländare idag och vilken religiös bakgrund de har. Ett annat syfte har varit att ta reda på om religionen spelar en primär eller en sekundär roll för identiteten jämfört med kultur och språk hos sverigefinländare, och om det finns skillnader i den religiösa identiteten hos första, andra och tredje generationens sverigefinländare, samt hur dessa förmodade skillnader kan förklaras. LÄS MER

 3. 3. Cultural Values and Voter Turnout - The Vietnamese in Denmark

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen; Lunds universitet/Master of Science in Global Studies; Lunds universitet/Graduate School

  Författare :Christian Fini Henriques; [2013]
  Nyckelord :Voter turnout; Vietnamese; Denmark; Cultural Values; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In Danish political and academic circles a high voter turnout among ethnic minorities is seen as a sign of successful integration. The Vietnamese are considered one of the best integrated ethnic groups in Denmark. However, among the most important minority groups in Denmark, the Vietnamese has the lowest voter turnout of all. LÄS MER

 4. 4. När en norsk del av Danmark tillfogades Sverige : en ingång till att förstå bohuslänska identitetsföreställningar 1662-1668

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Johannes Ljungberg; [2008]
  Nyckelord :1600-talet; Identitet; Statsbildning; Gränser; Bohuslän; Sverige; Danmark; Norge; Häradsting; Roskildefreden; 1658; Landsförräderi; Förnationalism; 17th century; Identity; Statebuildning; Boundaries; Sweden; Denmark; Norway; Local court; Treason; Pre-nationalism; History; Historia; History and Archaeology;

  Sammanfattning : This essay discusses the Nordic region Bohuslän the decade after it became "Swedish" in 1658, during what I call the region's "transition period". The wide cause of the study is to show how the traditional understanding of this state shift (and of state shifts in general) need to be problemized and understood in the light of the state conditions of Early Modern Europe. LÄS MER