Sökning: "fredrik granström"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden fredrik granström.

 1. 1. Gribov ambiguities in non-Abelian gauge theories

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Teoretisk partikelfysik

  Författare :Fredrik Granström; [2021]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : This thesis investigates the quantization of field theories using the functional integral formalism. Gauge invariance necessitates a gauge-fixing procedure that chooses a unique field configuration from each gauge orbit. LÄS MER

 2. 2. Effektivisering av index

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jakob Granström; Fredrik Trygve; [2014]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Denna studie har som syfte att undersöka utvecklingen för fyra alternativviktade aktieindex på Svenska Stockholmsbörsen, detta i förhållande till utvecklingen av ett traditionellt kapitalviktat aktieindex OMXS30. Metod: Utifrån studiens syfte har vi valt att använda oss av en kvantitativ metod med en deduktiv ansats. LÄS MER

 3. 3. Att infiltrera, dissekera och korrigera betvingade sinnen : En argumentationsstudie av skriftliga publikationer från Jehovas vittnen

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Fredrik Helmner; [2014]
  Nyckelord :Jehovas vittnen; sexualitet; argumentationstekniker; skriftliga publikationer;

  Sammanfattning : The purpose of this Master’s Degree is to identify and understand different techniques of argumentation in written texts originating from the religious movement Jehovah's Witnesses. The purpose is also to contribute with a theoretical and methodological framework for other scholars. LÄS MER

 4. 4. Konsten att förskjuta ålderspensionen : — en kvalitativ studie om hur Umeå kommun kan få sjuksköterskorna att förskjuta pensionstidpunkten

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Fredrik Granström; Joakim Södermark; [2013]
  Nyckelord :Ålderpension; äldre arbetstagare;

  Sammanfattning : Sverige står idag inför en generationsväxling och förändring på arbetsmarknaden. Svenska undersökningar visar att efterfrågan på arbetskraft kommer att vara större än utbudet inom en framtid. LÄS MER

 5. 5. Miljöbrott

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Mattias Forssten; Fredrik Granström; Andreas Nyberg; [2005]
  Nyckelord :Lagar och förordningar;

  Sammanfattning : Genom vårt arbete om miljöbrottslighet har vi visat på de problem och svårigheter som uppträder vid utredningar om miljöbrottslighet. Detta har vi gjort genom att intervjua åklagare, poliser samt representanter ifrån tillsynsmyndigheterna som är aktiva på fältet, samt satt oss in i litteratur som är inriktad på miljöbrottslighet. LÄS MER