Sökning: "fredrik hansson kristianstad"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden fredrik hansson kristianstad.

 1. 1. Expansionsmöjligheter hos Acheta domesticus : En studie om syrsmjölets påverkan på färg,textur, gillande och expansion i extruderadmajskrok.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Fredrik Andersson; Mattias Hansson; [2020]
  Nyckelord :Extrusion; House cricket; Acheta domesticus; protein; entomophagy; Extrudering; hussyrsa; Acheta domesticus; protein; entomofagi;

  Sammanfattning : I takt med en ökande världspopulation ställs allt hårdare krav på primärproducenter att tillgodose råvaror i adekvata mängder. Forskning inom området är av stor vikt för att hitta nya hållbara källor för näringsämnen som exempelvis protein, eftersom produktionen i dagsläget för med sig många miljömässiga nackdelar. LÄS MER

 2. 2. Hur sov du i natt? : En litteraturöversikt ur patientens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Marie-Therese Hansson; Fredrik Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Sömn; patient; perspektiv; sjukhus; faktorer.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sömn är ett av våra mest grundläggande behov. Mindre än 6 timmar sömn per dygn kanleda till inflammation, hjärt-och kärlsjukdomar, cancer och depression. För att kunna somna krävs blandannat en ljus och ljudnivå som är acceptabel för patienten. LÄS MER

 3. 3. CSR ur personalens perspektiv : hur inverkar organisationers arbete med CSR på personalens identifiering?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Fredrik Hansson; Filip Johansson; [2014]
  Nyckelord :CSR; identifiering; corporate social responsibility; personal;

  Sammanfattning : Organisationers engagemang i Corporate social responsibility (CSR) är betydelsefullt för dess intressentgrupper. För att undersöka vilken inverkan arbete med CSR har på intressenterna har vi valt att fokusera på anställda, och hur deras identifiering påverkas av organisationers arbete med CSR. LÄS MER

 4. 4. Målstyrning inom den offentliga sektorn : en studie inom två sydskånska kommuner

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Kristofer Nilsson; Fredrik Hansson; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this investigation is to show how politicians state primary goals and how they break them down into secondary objectives within the sector of Child-and education area. This is supposed to create a general image on how the targeting process is handled within the public activity. LÄS MER

 5. 5. När efterkalkylering blir livsavgörande

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi

  Författare :Fredrik Hansson; Fuad Ibrakovic; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Konkurrensen inom bilindustrin blir alltmer intensiv och globaliseringen ställer stora krav på underleverantörerna i Sverige. Fordonsindustrin är en bransch där underleverantörerna för tillfället är mycket prispressade. LÄS MER