Sökning: "fredrik lindskog"

Hittade 1 uppsats innehållade orden fredrik lindskog.

  1. 1. En lärande Försvarsmakt?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Fredrik Lindskog; [2018]
    Nyckelord :Lärande organisation; Försvarsmakten; Erfarenhetshantering; ISAF; Försvarsmedicin; OMLT; Law and Political Science;

    Sammanfattning : The purpose of this essay has been to analyse to what extent the Swedish Armed Forces is a learning organisation based on experiences concerning Defence medicine and the Operational Mentoring and Liaison Teams (OMLT) in Afghanistan. Strengths and weaknesses are highlighted. LÄS MER