Sökning: "fredrik sundelin"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden fredrik sundelin.

 1. 1. Tekniskt underlag för kvalificering av ny process

  M1-uppsats, KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje); KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

  Författare :Guled Bashir Nur; Carl Fredrik Sundelin Svendsen; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Cost engineering : Kostnadsuppskattning inom custom made-tillverkning

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informations- och kommunikationssystem; Mittuniversitetet/Avdelningen för informations- och kommunikationssystem

  Författare :Fredrik Sundelin; Eric Edstedt; [2015]
  Nyckelord :Cost engineering; kostnadsuppskattning; custom made-tillverkning; kostnadskalkylering; design science;

  Sammanfattning : Globaliseringen innebär ökad konkurrens för företag vilket gör det viktigare för företag att snabbt kunna utföra sina kostnadsuppskattningar. I detta arbete undersöks förutsättningarna för att använda moderna teorier inom cost engineering för att kunna förkorta ledtiderna vid förkalkylsarbetet för företag inom custom made-tillverkning. LÄS MER

 3. 3. A search for abnormal returns in the Swedish equity market during 2002-2012

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Yining Wang; Fredrik Sundelin; [2012]
  Nyckelord :Abnormal returns; Residual income valuation; Price-to-book ratio; Historical accounting information; Stock price prediction;

  Sammanfattning : This study investigates the ability to generate abnormal returns using only historical accounting information in the Swedish equity market during 2002-2012. We have used the residual income valuation framework in two approaches to predict price-to-book ratios. First, a direct approach where each company is valued individually. LÄS MER

 4. 4. Nedskrivningar av goodwill : En studie om handlingsutrymmet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Carl Fredrik Sundelin Svendsen; Ilona Issa; [2011]
  Nyckelord :Goodwill; Impairment; Annual reports; IASB; Institutional theory; Interpretivism; Commodity industry; Energy industry; Arbitrariness; Goodwill; Nedskrivning; Årsredovisningar; IASB; Institutionell teori; Interpretivism; Råvarubranschen; Energibranschen; Godtycke;

  Sammanfattning : Bakgrund: Redovisning syftar till att ge en historisk bild av en organisation – ett företag eller en koncern. Skillnaden mellan den bild som baserar sig på redovisningsprinciper (och regler) och en bild, vilken som helst, är jämförbarheten. Goodwillned-skrivningar skapar problem med just jämförbarheten. LÄS MER

 5. 5. The Decoupling of the CDS and Bond Markets: An Empirical Study of the CDS-Bond Basis of the Credit Crisis

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Fredrik Sundelin; Tommy Torwald; [2010]
  Nyckelord :Corporate Bonds; Credit Default Swaps; Credit Crisis; Basis;

  Sammanfattning : We examine determinants of the credit default swap (CDS) prices, bond credit spreads and the CDS-bond basis of 62 U.S. firms during the period 2007 to 2009. We try to explain the basis by employing credit risk factors from structural models and by introducing a control for market liquidity as well as a funding liquidity factor. LÄS MER