Sökning: "fredriksdal"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet fredriksdal.

 1. 1. Att kombinera rosor med perenner och annueller : ett förslag till växtkomposition samt besöksinformation på Fredriksdal

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Emelie Bertils; [2018]
  Nyckelord :växtkomposition; rosenrabatter; annueller; perenner; moderna rosor; besöksvärde; Fredriksdal;

  Sammanfattning : Det finns inget som är rätt eller fel när det kommer till vad som uppfattas vackert. Då det är upp till åskådaren att själv bedöma detta är omdömet subjektiv. Däremot vill jag med detta arbetet visa på en del begrepp och riktlinjer kring vad som ligger till grunden till vad jag anser vara vacker växtkomposition. LÄS MER

 2. 2. Mötet mellan skola och kulturinstitution

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Linn Hörnfalk; [2017]
  Nyckelord :Use of history; Public history; Public archaeology;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka vad som sker i mötet mellan skolans och kulturinstitutionens verksamheter och uppdrag samt hur ett långsiktigt samarbete kan utvecklas. För att besvara och belysa detta valde jag att undersöka samarbetet mellan Uppåkraskolan och Uppåkras arkeologisk center (UAC) som i skrivande stund är i en inledande fas av ett samarbete. LÄS MER

 3. 3. Moving in the right direction : an analysis of sustainability challenges of Emmaus Fredriksdal (a second-hand business within a solidarity movement)

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Polina Savchenko; [2016]
  Nyckelord :sustainability science; Emmaus Fredriksdal; second-hand; social movement; Social Sciences;

  Sammanfattning : The thesis studies the main sustainability challenges of Emmaus Fredriksdal, which is one of the groups of Emmaus International in Sweden. The organisation has its origin in a solidarity movement, which started in Paris after World War II with the purpose to provide support to the homeless and needy. LÄS MER

 4. 4. Sven-Ingvar Anderssons arbete i Fredriksdals parker och trädgårdar : en studie av 20 års samarbete med parkens renovering och gestaltning

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Freja Hansson; [2015]
  Nyckelord :Sven-Ingvar Andersson; SIA; Fredriksdals friluftsmuseum; restaurering; ; renovering; fri förnyelse; trädgårdshistoria; trädgårdsarkitekt;

  Sammanfattning : Sven-Ingvar Andersson var en av 1900-talets främsta skandinaviska trädgårdsarkitekter men trots det har inte alla hans verk fått jämbördig uppmärksamhet. Utformningen och renoveringen av delar av Fredriksdals parker och trädgårdar i Helsingborg sträckte sig över ca tjugo år och var på så vis ett av hans längsta projekt tidsmässigt men hans arbete där nämns sällan i litteraturen. LÄS MER

 5. 5. Den kompletta bilden av Fredriksdal- Förbättringspotentialen för ett miljonprograms-områdes image genom sammankoppling till ett närliggande turistmål

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Cecilia Hallerby; Karin Nykvist; [2013]
  Nyckelord :Miljonprogram; image; turistmål; förbättra; bilden; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka hur ett miljonprogramsområde kan förbättra imagen genom att sammankopplas med ett populärt turistmål. Det vi kommer fram till är att bostadsområdet har inte tillräckligt goda förutsättningar idag för att bli ett attraktivt område och måste därför först göra förbättringar på plats innan en sammankoppling med det populära turistmålet kan tas i beaktning. LÄS MER