Sökning: "fredsbevarande"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade ordet fredsbevarande.

 1. 1. UN Transitional Administrations: enjoying immunity or impunity? : A legal study on UN Transitional Administrations and their post-colonial impact on victims’ access to justice

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Viktoria Tomsson; [2021]
  Nyckelord :UN Transitional Administration; UN Peacekeeping forces; UN Peacekeepers; Postcolonialism; War crimes; Immunity; Victim s rights; FN:s fredsbevarande styrkor; FN-soldater; postkolonialism; Brott mot mänskligheten; Immunitet; Brottsoffers rättigheter;

  Sammanfattning : United Nations peacekeeping forces and operations, have long had a history of crimes against civilians by its personnel, not least concerning crimes of sexual exploitation and abuse. While human rights violations are grave despite their origin, there is a specific element of impunity and distrust when the same people who comes to ‘protect’, are the same people who become perpetrators. LÄS MER

 2. 2. UN Peacekeeping Forces – a Legal Analysis of Individual Accountability for Sexual Exploitation and Abuse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alva Rosqvist; [2020]
  Nyckelord :public international law; United Nations; peacekeeping; sexual exploitation and abuse; Law and Political Science;

  Sammanfattning : United Nations peacekeeping operations have, for the better part of two decades, been plagued by allegations of sexual exploitation and abuse of local civilian populations. Several reports indicate not only that peacekeepers exploit and abuse the very people they were sent to protect, but also that these crimes routinely go unpunished. LÄS MER

 3. 3. Integrering av solkraft vid ö-drift

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Fredrik Edberg; [2020]
  Nyckelord :Elkraft; Ö-drift; Solpaneler; Solkraft; Diesel;

  Sammanfattning : Försvarsmakten deltar aktivt i internationella insatser tillsammans med flera organisationer, såväl Nordatlantiska fördragsorganisationen (NATO) som Förenta nationerna (FN), med olika inriktningar och mål såsom humanitära och fredsbevarande insatser. Arbetsplatsen för soldater och officerare befinner sig allt som oftast på en avlägsen plats där utbudet av elektricitet ofta är begränsad. LÄS MER

 4. 4. United Nations Emergency Force : Svenska fredsbevarande soldaters syn på Orienten och dess folk under 1950- och 60-talet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Axel Sjöqvist; [2020]
  Nyckelord :unef; the orient; exoticism; positional superiority; unef; orienten; exotism; positionell överlägsenhet;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to explore how the average Swedish United Nations Peacekeeper viewed the local population in 1950/60s Egypt during their six-month service in the United Nations Emergency Force. The accounts of five Swedish soldiers will be analyzed. LÄS MER

 5. 5. Whistleblower Protection as a Potential Piece of the Puzzle to End Sexual Exploitation and Abuse in UN Peacekeeping Operations

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sara Rävås; [2019]
  Nyckelord :International law; international organizations; United Nations; whistleblower; whistleblower protection; Anders Kompass; sexual exploitation and abuse; ARIO; peacekeeping; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In 2014, Anders Kompass, a Swedish national working for the UN in Geneva, received a report of French peacekeepers exploiting and raping children in the Central African Republic (CAR). When Kompass handed over the report to France, in an attempt to stop the abuse, he was treated as a whistleblower and faced retaliation from the UN. LÄS MER