Sökning: "fredsbyggande i Indonesien"

Hittade 1 uppsats innehållade orden fredsbyggande i Indonesien.

  1. 1. En bättre värld genom faith? : En studie om hur organisationen DIAN Interfidei arbetar för att skapa fredliga relationer i Indonesien

    Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

    Författare :Emma Wåhlstedt; [2014]
    Nyckelord :DIAN Interfidei; fredsbyggande i Indonesien ; faith; dialog; Intergroup Contact Theory;

    Sammanfattning : En bättre värld genom faith? En studie om hur organisationen DIAN Interfidei arbetar för att skapa fredliga relationer i Indonesien [A better world through faith? A study about how the organization DIAN Interfidei works to pursue peaceful relations in Indonesia]. The aim of this study has been to analyze how an Indonesian NGO called DIAN Interfidei works with peacebuilding through faith in order to bring harmony between the various ethnic and religious groups of people that inhabits the nation. LÄS MER