Sökning: "free cooling"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade orden free cooling.

 1. 1. Thermal induced yellowing of peroxide bleached birch pulp

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Industriell miljö- och processteknik

  Författare :Alexander Nygren; [2020]
  Nyckelord :Accelerated ageing; Bleaching; Brightness reversion; Kraft pulp; pH; Yellowing;

  Sammanfattning : Brightness reversion, also known as yellowing, is a well-known phenomenon which means that the brightness of paper products decreases during ageing. The name of this phenomenon is based on that paper products usually change in color towards yellow during ageing. LÄS MER

 2. 2. Fjärrkyla på LKAB : Absorptionskylmaskiner, frikyla och dess begränsningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Erik Kruukka; [2020]
  Nyckelord :LKAB; Absorption cooling; District cooling; Free cooling; Heat exchanger; LKAB; Absorptions kyla; Fjärrkyla; Frikyla; Värmeväxlare;

  Sammanfattning : LKAB behöver kyla till sina processer för att kunna förädla järnmalm. Ökad tillgång på elektronik och efterfrågan på komfortkyla breder ut sig i samhället idag, vilket leder till ett ökat kylbehov. Flertalet gamla kylanläggningar på LKAB i Kiruna börjar uppnå sin livslängd och behöver ersättas med nya maskiner och ny teknik. LÄS MER

 3. 3. Cooling storage for 5G EDGE data center

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Jennifer Johansson; [2020]
  Nyckelord :Energy; Data center; Free cooling; 5G;

  Sammanfattning : Data centers requires a lot of energy due to that data centers count as the buildings also contains servers, cooling equipment, IT-equipment and power equipment. As the cooling solution for many data centers around the world right now, the compressor-based cooling solution counts for around 40% of the total energy consumption. LÄS MER

 4. 4. Lämplighetsundersökning av olika system för att producera kyla : Fallstudie för en fastighet med bageri, restaurang och kontor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Robert Östlin; [2020]
  Nyckelord :Vapor-compressor cooling; Free cooling; District cooling; Absorption cooling; Sustainable society; Restaurant; Bakery; Office; Kompressorkyla; Frikyla; Fjärrkyla; Absorptionskyla; Hållbart samhälle; Restaurang; Bageri; Kontor;

  Sammanfattning : Kyla produceras med ett antal helt skilda metoder. Denna rapport och fallstudie tar hänsyn till fyra metoder för kylning, kompressordriven-, absorptions-, fri-, och fjärrkyla. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av framtida lågtempererade geoenergilager för Vasakronans kontorsfastigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Energivetenskap

  Författare :Lucas Asplund; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vasakronan is a real estate company with plans to build several geoenergy systems among other energy saving solutions to reduce 50 % of their buildings energy use. Each plant is designed by different constructors; thus, the design of the plants varies with both operating systems and construction. LÄS MER