Sökning: "free playtime"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden free playtime.

 1. 1. Är det farligt att vara barn? : En kvalitativ undersökning baserad på intervjuer med barn i årskurs ett om vad som påverkar barnens lekvanor på fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sarah Drakler; [2020]
  Nyckelord :Leisure home; outdoor play; free playtime; play habits; meaningful offers affordance ; dangerous; Fritidshem; utelek; fri lek; lekvanor; meningserbjudanden affordance ; farligt;

  Sammanfattning : The aim of my study has been to investigate, based on the children’s perceptions, what obstacles and opportunities they encounter in the outdoor play at the leisure home, which affects their playing habits. I interviewed eighteen children during four interview sessions at a school in Stockholm, Sweden about their outdoor play habits at the leisure home. LÄS MER

 2. 2. Fri lek tillsammans med pedagogerna på fritidshemmet : En kvalitativ studie med ett sociokulturellt perspektiv

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Christian Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Free play; play; development; learning; after-school centre; Fri lek; lek; fria leken; utveckling; lärande; fritidshem;

  Sammanfattning : This study is based on the shared view of the free play and how the pedagogue should involve them self in it. That adults get involved in children’s play have accrued in other study’s but mostly in study’s that studying the preschools playtime. In the introduction the subject is problematized. LÄS MER

 3. 3. Fria leken och lekmiljön ur ett genusperspektiv i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Ann-Sofie Nilsson; Hanan Alkhob; [2017]
  Nyckelord :fri lek; genus; lekmijlö i rummet;

  Sammanfattning : Abstract The purpose of this study is to study free play in preschool and how children play based on the opportunities they have in the playroom environment. Do preschoolers actively work with gender? At what level do they see gender as something important and as a concrete subject to engage themselves in? To answer our questions, we observed children’s free play and interviewed preschool teachers, to give us new insights into how the preschool works in terms of free play, gender and the play environment. LÄS MER

 4. 4. Den fysiska inomhusmiljöns effekt på ettåringars sociala samspel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sophia Grafström; Sofia Åkermark; [2014]
  Nyckelord :toddlers; social interaction; free play; indoor environment; preschool; ettåringar; samspel; fri lek; inomhusmiljön; förskola;

  Sammanfattning : The aim of this study is to look at the environmental effect on toddlers’ social interactions during free play in two older and two newer preschools. Furthermore, we would like to investigate four preschool teachers’ thoughts about the indoor environment when it comes to toddlers’ interaction during free play. LÄS MER

 5. 5. Matematik - En dimension i barns lek : En videoobservation om hur barn upptäcker och uttrycker de matematiska dimensioner de möter under den fria leken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information; Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Angelica Sköld; Petra Säll; [2009]
  Nyckelord :Problemlösning; matematik; socialt samspel;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning var att ta reda på hur barn upptäcker och uttrycker de matematiska dimensioner de möter under den fria leken på förskolan då de är i ett socialt samspel med andra barn. För att nå denna kunskap valde vi att göra en observationsstudie med deskriptiv inriktning. LÄS MER