Sökning: "freedom of conscience"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden freedom of conscience.

 1. 1. Samvetsfrihet - en rätt till samvetsvägran? En analyserande uppsats om samvetsfrihet, rätten att utöva den och möjligheten att begränsa den med hänvisning till aborträtten.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sara Ellefors; [2019]
  Nyckelord :Conscientious objection; Samvetsfrihet; samvetsvägran; vårdvägran; aborträtt; artikel 9 Europakonventionen.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Religions- och samvetsfrihet inom abortvården - En komparativ undersökning av barnmorskors möjligheter att av samvetsskäl befrias från arbetsuppgifter i Sverige och Norge

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Miriam Öhman; [2019]
  Nyckelord :Abort; barnmorska; diskriminering; religionsfrihet; samvetsfrihet; samvetsklausul.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to investigate the freedom of religion and conscience for midwives at the abortion care unit in Sweden and Norway. To gain clarity about the regulation in these countries a legal judicial method has been used. LÄS MER

 3. 3. Religious dress and the rights of others – an analysis of the case law of the European Court of Human Rights

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Amanda Isaksson; [2019]
  Nyckelord :public international law; European Court of Human Rights; European Convention on Human Rights; Freedom of thought; conscience and religion; Article 9; Human rights; religious dress; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay examines the protection of the wearing of religious dress under article 9 (freedom of religion) of the European Convention on Human Rights, according to the case law of the European Court of Human Rights. It examines how religious dress is protected as a manifestation of religion and with reference to which rights of others and under which circumstances it can be restricted with reference to the legitimate aim protection of the rights and freedoms of others. LÄS MER

 4. 4. On the role of religious expression in the Swedish Public School System.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Linda Harris; [2019]
  Nyckelord :Conflict; Diversity; Education; Immigration; Integration; Peace; Prayer Room; Public Education; Relationship between religion and public schools; Religion; Religion and Youth; Religious Expression; School; Secular; Secularisation; Sweden;

  Sammanfattning : This paper is a case study in Religion in Peace and Conflict, in which the role of religion and religious expression in Swedish education is examined. The focus of this case study is on Swedish public schools. LÄS MER

 5. 5. Samvetsfrihet som rättsligt begrepp – En rättsvetenskaplig analys av samvetsfrihetens självständiga betydelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Leonard Wigen; [2018]
  Nyckelord :Folkrätt; statsrätt; rättsvetenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The judgment of the Swedish Labour Court AD 2017 no 32 concerned a Christian midwife who wanted employment at three women’s clinics on the condition that she could not participate in abortion activities. In that regard, she claimed that the freedom of conscience should be distinguished from the freedom of religion under Article 9 in the European Convention on Human Rights. LÄS MER